Hovedseksjon

Base 5

Nordpolen Aktivitetsskole har en egen byomfattende spesialavdeling for elever på 1.-7. trinn med autismespekterforstyrrelser. Vi holder til i underetasjen av det som kalles rotunden her på skolen.

Aktivitetstilbudet tilbys i samme lokaler som skolen og ansatte på skolen jobber også på AKS for å sikre et helhetlig skole- og AKS tilbud med nødvendig forutsigbarhet, struktur og trygghet.

Vi har stort fokus på selvstendighet, trivsel, integrering og kommunikasjon og bruker hjelpemidler som bilder og tegn til tale tilpasset den enkeltes behov.

Hverdagen på AKS består av ulike aktiviteter som; musikkterapi med egen musikkpedagog, turer, kunst & håndverk, matlaging og samlingsstunder. Vi benytter oss også av ulike tilbud som tilbys resten av elevene ved Nordpolen Aktivitetsskole som for eksempel kurs holdt av både interne og eksterne kursholdere.

Åpningstider

Aktivitetsskolen holder åpent før og etter skoletid fra 08.00 til 16.30 (elevene kjøres i taxi fra skolen ca 16.00 eller tidligere ved ønske om dette).

Under skolens ferier holder vi heldagsåpent med samme åpningstid for påmeldte barn. Elektronisk påmelding sendes ut i god tid. Det er ikke skolekjøring i ferier og foresatte må ordne med transport selv. Aktivitetsskolen stiller ikke med ledsagere i skolens ferier. Har du halvdagsplass på AKS kan barnet være her to av fem dager i ferien.

Praktiske opplysninger om heldagsåpent

Det elevene trenger å ha med seg til aktivitetsskolen under heldagsåpent er;

•Matpakke og drikke
•Lommepenger (avtales ofte på forhånd)
•Skiftetøy
•Ledsagerbevis
•TT-kort (og egenandel)

Praktisk info Base 5

Basetelefon: 95406630