Hovedseksjon

Fremmedspråk

I starten av 8. klasse velger elevene mellom et fremmedspråk eller fordypning i norsk. Valget har innvirkning på videregående skole, les mer om det lenger ned på siden.

På Nordpolen skole tilbys følgende fremmedspråk; spansk og fransk i tillegg til at elevene kan velge engelsk fordypning eller arbeidslivsfag. 

Språkkompetanse blir stadig viktigere, både i studier, i arbeidslivet og ved at vi reiser stadig mer på tvers av landegrenser. Valget om å ta et språkfag på ungdomsskolen påvirker også videregående skole dersom man søker seg inn på en studieforberedende linje:

Følgende gjelder kun for studieforberedende linje, ikke yrkesfag:

Alternativ 1:

Uten fullført fremmedspråk på nivå I fra ungdomsskolen må du ta fremmedspråk fellesfag på nivå I og II over tre år (både i Vg1, Vg2 og Vg3) på videregående skole. Ved dette alternativet begrenses dine valgmuligheter på Vg3 da fellesfaget fremmedspråk "tar plassen" til et av programfagene. Du må også tilegne deg nivå I+II på 3 år, i stedet for 5 år (8-10 + Vg1+2).

Alternativ 2:

Med fullført fremmedspråk på nivå I fra ungdomsskolen kan du

a) enten fortsette med samme språk på nivå II over to år (Vg1 og Vg2)
- Og: Du har mulighet til å velge nivå III siste året (Vg3) og oppnå 1 ekstra poeng til videre skoleopptak.

b) eller begynne på et nytt fremmedspråk på nivå I, også over to år (Vg1 og Vg2), da trenger du ikke å ta nivå II.

Læreplan i fremmedspråk

Her finner du mer informasjon om kompetansemålene og kriteriene i fremmedspråk.

Læreplan i fremmedspråk