Hovedseksjon

Rådgiver og sosiallærere

Ressursteam

Torgeir, Lise og Margunn utgjør sammen med kontaktlærere, ledelsen og PP-rådgiver ressursteamet på skolen. Ressursteamet følger opp elever med spesialundervisning og særskilt norskopplæring, samt koordinerer hjelp til elever med sosialpedagogiske utfordringer.

Viktige personer Torgier, Lise og Margunn samarbeider med:

Ta kontakt

Ta kontakt om du har en bekymring eller bare trenger et råd!

Torgeir Kirkebøen: torgeir.kirkeboen@osloskolen.no tlf: 91696584 

Lise Ottersen: lise.ottersen@osloskolen.no tlf: 41428398

Margunn Lende: margunn.lende@osloskolen.no tlf: 47483722