Hovedseksjon

Rådgiver og sosiallærere

Ressursteam

Hilde, Ole-Vidar og Lise utgjør sammen med kontaktlærere, ledelsen og PP-rådgiver ressursteamet på skolen. Ressursteamet følger opp elever med spesialundervisning og særskilt norskopplæring, samt koordinerer hjelp til elever med sosialpedagogiske utfordringer.

Viktige personer Hilde, Ole Vidar og Lise samarbeider med:

Ta kontakt

Ta kontakt om du har en bekymring eller bare trenger et råd!

Du kan nå oss på e-post:

Ole-Vidar Hansen: ole-vidar.hansen@osloskolen.no  

Hilde Skarnes: hilde.skarnes@osloskolen.no  

Lise Ottersen: lise.ottersen@osloskolen.no