Rådgiver og sosiallærere

Ressursteam

Tsega utgjør sammen med kontaktlærere, ledelsen og PP-rådgiver ressursteamet på skolen. Hun følger opp elever med spesialundervisning og særskilt norskopplæring, samt koordinerer hjelp til elever med sosialpedagogiske utfordringer.

Viktige personer Hilde, Ole Vidar og Margunn samarbeider med:

  • Hege Beate Johansen, helsesykepleier 1.-5. kl., tlf.: 911 84 486
  • Tsega Gaim Kebreab, undervisningsinspektør u.trinn. tlf.: 415 22 917
  • Hanne Skarsbø, helsesykepleier 5.-10 kl., tlf.: 908 48 276
  • Elise Landrø Svarliaunet, fysioterapeut : 907062 471
  • Elevrådet på Nordpolen skole

Ta kontakt

Ta kontakt om du har en bekymring eller bare trenger et råd!

Du kan nå oss på e-post:

Margunn Lende: margunn.lende@osloskolen.no  

Hilde Skarnes: hilde.skarnes@ude.oslo.kommune.no  

Ole- Vidar Hansen: ole-vidar.hansen@ude.oslo.kommune.no