Hovedseksjon

Trivselslederprogrammet

Trivselslederprogrammets mål er:

  • fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene
  • legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner
  • redusere konflikter blandt elevene
  • fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt

TL-programmets målsetning er å redusere mobbing.

Trivselslederne får opplæring på leke- og aktivitetskurs. Her går man gjennom et variert utvalg av leker og aktiviteter. De får her tips til hvordan de lede aktivitetene og foredrag om det å være inkluderende, vennlige og respektfulle. I storefri kan man se Trivselslederne i skolegården siden de går med synlige TL-vester. De setter i gang leken, og passer på at alle som vil være med, får være med. De leder leken, men er også med å leker selv. De passer på at alle følger reglene, og er greie mot hverandre. 

Trivselslederprogrammet drives etter nettverksmodellen. Det vil si at skoler som er i geografisk nærhet er i samme nettverk. Nordpolen skole er i nettverk med Lilleborg og Bjølsen skole.

Du kan lese mer om trivselsprogrammet her.

Trivselslederlogo