Jodtabletter og atomberedskap

Som ledd i atomberedskapen i Oslo kommune er det lagret jodtabletter i alle offentlige og private skoler, barnehager og institusjoner der barn oppholder seg på dagtid.
Hvis det skulle skje en atomhendelse, vil barna få utdelt jodtabletter der de oppholder seg. Foresatte må gi forhåndssamtykke for at barn skal få utdelt jodtabletter.

Les mer om dette her.