Hovedseksjon

Jodtabletter og atomberedskap

Som ledd i atomberedskapen i Oslo kommune er det lagret jodtabletter i alle offentlige og private skoler, barnehager og institusjoner der barn oppholder seg på dagtid.
Hvis det skulle skje en atomhendelse, vil barna få utdelt jodtabletter der de oppholder seg. Foresatte må gi forhåndssamtykke for at barn skal få utdelt jodtabletter. Samtykke gis ved skolestart hvert skoleår. 

Les mer om atomberedskap og utdeling av jodtabletter på Oslo kommunes nettsider