Permisjonsreglement

Du kan søke om fri for inntil 10 skoledager (to uker). Det er opp til skolen å vurdere om eleven kan få fri. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

Det vil ikke bli gitt permisjoner i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av:

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Osloprøver
  • Eksamener, muntlig og skriftlig
  • Prøver og vurderingssituasjoner slik det fremstår av skolens terminplan/prøveplan

 

Hvordan søke permisjon

Ved permisjon utover èn dag, må det søkes om permisjon for eleven. Foresatte må sende en epost til postmottak@ude.oslo.kommune.no og merke søknaden med skolens navn. 

Søknadsskjema for permisjon finner du her.

Skolen ønsker at hjemmet er tilbakeholden om å søke dine barn fri fra undervisningen. Foresatte bærer ansvaret for elevens skolesituasjon, og kan ikke kreve å få ekstraundervisning for å få igjen den tapte undervisningen.

Dersom det innvilges fri, forutsettes det at det tas kontakt med kontaktlærer ang stoff som blir gjennomgått i den tiden eleven er fraværende.

Under kan du lese om reglene for permisjon utenom skoleferien:

Oslo kommune - Permisjon fra skolen