Permisjonsreglement

Du kan søke om fri for inntil 10 skoledager (to uker). Det er opp til skolen å vurdere om eleven kan få fri. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

Det vil ikke bli gitt permisjoner i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av:

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Osloprøver
  • Eksamener, muntlig og skriftlig
  • Prøver og vurderingssituasjoner slik det fremstår av skolens terminplan/prøveplan

 

Hvordan søke permisjon

Ved permisjon utover èn dag, må foresatte søke om permisjon for eleven. Søknadsskjema for fri utover èn dag, kan lastes fra linken til høyre på siden.

Skolen ønsker at hjemmet er tilbakeholden om å søke dine barn fri fra undervisningen. Foresatte bærer ansvaret for elevens skolesituasjon, og kan ikke kreve å få ekstraundervisning for å få igjen den tapte undervisningen.

Dersom det innvilges fri, forutsettes det at det tas kontakt med kontaktlærer ang stoff som blir gjennomgått i den tiden eleven er fraværende.

Under kan du lese om reglene for permisjon utenom skoleferien. 

http://utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utdanningsetaten%20%28UDE%29/Internett%20%28UDE%29/Dokumenter/rundskriv/Rundskriv_2013-4.pdf