Skjemaer

Her finner du skjemaer som du skal fylle ut dersom du skal:

  • flytte
  • søke om skoleplass på Nordpolen skole
  • si opp plassen på AKS
  • avtale om henting på AKS
  • søke om skoleskyss

(Permisjonssøknad har ikke eget skjema, men skal sendes via epost. Les mer om dette her https://nordpolen.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/reglement-og-skjema/permisjonsreglement/)

Last ned det skjemaet du trenger og fyll det ut.

Skjemaet kan gis til lærer, leveres i ekspedisjonen eller sendes til skolen på nordpolen@ude.oslo.kommune.no. Trenger du hjelp til å fylle ut skjema eller har spørsmål, får du hjelp i ekspedisjonen.