Hovedseksjon

Vår profil

alle skal fullføre og bestå

Nordpolen skole startet opp august 2012. Skolen er i et nytt og moderne bygg som er de gamle lokalene til Sandaker videregående skole. Skolen er organisert med et hjemmeområde for hvert trinn som inneholder både klasserom, grupperom og arbeidsrom for lærerne.

Skolen har blitt utvidet år for år, og høsten 2021 ble vi en 1–10 skole med 650 elever. Skolen har i tillegg en byomfattende gruppe for 10 elever med diagnose innenfor autismespekteret. Skolen har en totalkapasitet på 850 elever.

Skolens hovedmål er å ruste alle elevene faglig og sosialt, slik at elevene lykkes i livet og når sine mål. Skolens satsningsområder er å skape et trygt, inkluderende og godt læringsmiljø, fokus på tilpasset opplæring,lese- og skriveopplæring og høy kvalitet på Aktivitetsskolen. Inkluderende undervisning/miljø er en grunnpilar for skolen sammen med et tett samarbeid med budel og nærmiljø. 

Skolen benytter iPad som et læringsverktøy i undervisningen på barnetrinnet og PC på ungdomstrinnet.

 

Skolen har utarbeidet en temaårsplan med seks perioder. 

Oversikt over skolens seks temaperioder