Vår profil

alle skal fullføre og bestå

Nordpolen skole startet opp august 2012 med ca. 120 elever. Skolen utvides år for år, og høsten 2019 ble vi en 1-10 skole med 650 elever. Skolen har i tillegg en byomfattende gruppe for 10 elever med diagnose innen autismespekteret. Skolen har en totalkapasitet på 850 elever.

Skolens hovedmål er å ruste alle elevene faglig og sosialt, slik at elevene lykkes i livet og når sine

mål. Skolens satsningsområder er å skape et trygt, inkluderende og godt læringsmiljø, fokus på tilpasset opplæring,lese- og skriveopplæring og høy kvalitet på Aktivitetsskolen.

Vi benytter iPad/PC som et av våre læringsverktøy i undervisningen.

Skolen er i et nytt og moderne bygg som er organisert med et hjemmeområde for hvert trinn.

Områdene inneholder både klasserom, grupperom og arbeidsrom for lærerne.