Vår profil

Bilde av skolegården

Nordpolen skole ligger på Sandaker i Bydel Sagene.

Nordpolen skole åpnet i august 2014 og skal med tiden ha elever fra 1.–10. trinn og en spesialavdeling for elever med autisme.

Skolens mål er å utvikle alle elever faglig og sosialt i et trygt løringsmiljø. Nordpolen skole er en Tidlig Innsats- Early Years skole. Dette er en stasjonsbasert læringsmetode med veiledet lesing. Andre satningsområder er tilpasset opplæring, lese og skriveopplæring og høy kvalitet på Aktivitetsskolen (AKS).

Vi arbeider med en god sammenheng mellom skolen og Aktivitetsskolen. Hele personalet på skolen og AKS har fått skolering i "De Utrolige Årene" som har gitt oss god kompetanse i utviklingen av et godt læringsmiljø.