Ledelse og ansatte

Administrasjon

Åpningstider kontoret: 08.00-15.00
E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 22 09 80 60
Ledelsen treffes hver dag etter avtale. 

Rektor og ansvarlig for byomfattende gruppe

Silje Nilsen 
22 09 80 60/992 59 193
silje.nilsen@ude.oslo.kommune.no

Assisterende rektor med ansvar for 1.-4. trinn

Gunhild Elle Løtveit
22 09 80 60/922 97 327 
gunhild.lotveit@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør med ansvar for 5.-7. trinn

Hilde Marie Hermansen
22 09 80 60/988 33 694
hilde.marie.hermansen@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør med ansvar for 8.-10. trinn

Tsega Gaim Kebrab
22 09 80 60/415 22 917
tsega.gaim.kebreab@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør med ansvar for Aktivitetsskolen

Merete Voje Lie
22 09 80 60/958 15 160
merete.voje.lie@ude.oslo.kommune.no

Avdelingsleder Spesialpedagogisk avdeling 

Pedram Sadeghi
22 09 80 60/909 96 692
pesaa008@osloskolen.no

Kontorleder

Tilde Therese Laurendz Bornø Bakk
22 09 80 60
tildetherese.laurendzborno.bakk@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærer 1.-4.trinn

Hilde Skarnes
22 09 80 60/482 86 231
hilde.skarnes@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærer 5.-10.trinn

Ole-Vidar Hansen
22 09 80 60/916 96 584
ole-vidar.hansen@ude.oslo.kommune.no

Rådgiver 8.-10.trinn

Margunn Wegner Lende 
22098060/474 83 722
margunn.lende@ude.oslo.kommune.no

Konsulent med ansvar for vikarinnkalling og bibliotek

Ine Margrethe B. Øvrum
22 09 80 60/951 41 289
ine.ovrum@ude.oslo.kommune.no

Konsulent

Fatima Ullah
22 09 80 60
fatima.ullah@ude.oslo.kommune.no

IKT-ansvarlig og administrasjonstøtte

Morten Pedersen
22 09 80 60
morten.pedersen@ude.oslo.kommune.no

Driftsleder

Morten Myhrmoen
22 09 80 60/900 69 149
morten.myhrmoen@ude.oslo.kommune.no

Helseesykepleier 1.-4. trinn

Hege Beate Johansen
23 47 47 80/911 84 486
hege.b.johansen@bsa.oslo.kommune.no

Helsesykepleier 5.-10. trinn

Hanne Cecilie Skarsbø
hannececilie.skarsbo@bsa.oslo.kommune.no