Hovedseksjon

Organisering av AKS- dagen

Barn hopper paradis.

Rutiner for innkryssing og utkryssing av barna på AKS

Barna krysses inn på en liste som ligger i Torget på skolen mellom 07.30 og 08.15 hver morgen. Det er viktig at de minste barna blir fulgt av en foresatt helt inn i Torget etter at barnet har hengt opp sekken og skiftet til innesko i garderoben sin. Her får elevene frokost og holder på med rolige inneaktiviteter. De som ønsker utetid kan ta følge med en assistent ut etter klokken 08.00. Assistentene samler barna og stiller opp når skolen begynner. 

I overgangen skole - AKS er det skoleassistentene på trinnet som krysser inn barna i klasserommet.

Når barna hentes eller går hjem selv blir barna krysset ut av den voksne som har kryssepermen på basen. 

Hvordan ser dagen ut på skole og AKS ?

Base 1 finner du her
Base 2 finner du her
Base 3-4 finner du her
Base 5 finner du her