Organisering av AKS- dagen

Barn hopper paradis.

Rutiner for innkryssing og utkryssing av barna på AKS

Barna krysses inn på en liste som ligger i Torget på skolen mellom 07.30 og 08.15 hver morgen. Det er viktig at de minste barna blir fulgt av en foresatt helt inn i Torget etter at barnet har hengt opp sekken og skiftet til innesko i garderoben sin. Her får elevene frokost og holder på med rolige inneaktiviteter. De som ønsker utetid kan ta følge med en assistent ut etter klokken 08.00.

I overgangen skole - AKS er det skoleassistentene på trinnet som krysser inn barna i klasserommet. Her deles det ut frukt til elevenes matpakker, og baseleder informerer barna om dagen og hvilke barn som skal være med på hvilke aktiviteter.

Når barna hentes eller går hjem selv blir barna krysset ut i AKS-resepsjonen i skolens hovedinngang.

Hvordan ser dagen ut på skole og AKS ?

Base 1 finner du her
Base 2 finner du her
Base 3-4 finner du her
Base 5 finner du her