Hovedseksjon

Barnevernstjenesten

Det er sosiallærene på skolen som er skolens bindeledd mot barnevernstjenesten i de ulike bydelene elevene våre bor i. Du kan lese mer om Sagene Barnevernstjeneste her.

Barnevernets oppdrag:

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Barnevernet er først og fremst en hjelpetjeneste, men barnevernloven åpner samtidig for svært inngripende tvangstiltak. Dette stiller store krav til barnevernets arbeid og til at rettssikkerheten til barn og foreldre blir ivaretatt på en god måte.

Barnevernstjenesten og helsetjenesten samarbeider med skolen når det gjelder undervisning i temaene volde i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

Les mer om barnevern her.

Kontaktinformasjon til Sagene barnevernstjeneste finner du her

Oslostandaren for samarbeid mellom skolen og barneverntjenesten

Her kan du lese Oslostandaren for samarbeid mellom skole og barneverntjenesten.