Barnevernstjenesten

Solsikker

Det er sosiallærene på skolen som er skolens bindeledd mot barnevernstjenesten i de ulike bydelene elevene våre bor i. Du kan lese mer om Sagene Barnevernstjeneste her.

Oslostandaren for samarbeid mellom skolen og barneverntjenesten

Her kan du lese Oslostandaren for samarbeid mellom skole og barneverntjenesten.