Hovedseksjon

Foreldresamarbeid

Gutt og jente illustrasjon

For oss er det viktig å ha en god dialog med alle AKSforeldre. Den hyppigeste kommunikasjonen går via epost eller telefon mellom foreldre og baseleder/ AKS leder. Vi har ellers godt etablert samarbeidsformer mellom skolen, AKS og Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU).

FAU har valgt ut foreldrekontakter som sitter i en egen AKS-gruppe. Denne arbeidsgruppa skal være en arena hvor foreldrerepresentanter og skolens ledelse kan komme frem til gode løsninger sammen.

Ta kontakt med FAU styret for å få gjeldende kontaktinfo til AKS gruppa: nordpolenfau@gmail.com