Foreldresamarbeid

Gutt og jente illustrasjon

Vi har etablert gode samarbeidsformer mellom skolen, AKS og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU).

FAU har valgt ut foreldrekontakter som sitter i en egen AKS-gruppe. Denne arbeidsgruppa skal sikre at foreldres innspill til Aktivitetsskolen blir overlevert skolens ledelse.

Skolens ledelse og AKS-gruppa fra FAU har faste samarbeidsmøter annenhver måned.