Hovedseksjon

Foreldresamarbeid

For oss er det viktig å ha en god dialog med alle AKSforeldre. Den hyppigeste kommunikasjonen går via epost, skolemelding eller telefon mellom foreldre og baseleder/ AKS leder. Vi har ellers godt etablerte samarbeidsformer mellom skolen, AKS og Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU).

FAU har normalt en egen AKS-gruppe. Denne arbeidsgruppa skal være en arena hvor foreldrerepresentanter og skolens ledelse kan komme frem til gode løsninger sammen.

Ta kontakt med FAU styret for å få gjeldende kontaktinfo til AKS gruppa: nordpolenfau@gmail.com

Det er veldig viktig for oss at henvendelser til basen gjøres ihht rutiner. Vi ønsker å bruke tid med barna i AKS sin åpningstid! Dette kan du lese mer om på basens sider eller i ukebrevene.