Drømmeskolen

bilde av elever i Drømmeskolen

Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med det psykososiale miljøet i ungdoms- og videregående skoler.

Modellen er utarbeidet av Voksne for barn som er en ideell medlemsorganisasjon som i snart 60 år har jobbet for barns oppvekstvilkår og psykiske helse.

På Nordpolens ungdomstrinn har vi fått elleve engasjerte tiendeklassinger til å bli elevmentorer. Deres jobb blir å bidra til et godt miljø på skolen med et ekstra fokus på å bidra til en trygg og positiv start for elevene som starter på ungdomstrinnet. 

Elevmentorene vil ha valgfaget Innsats for andre. Her skal de planlegge og gjennomføre ulike tiltak som vil ha positiv effekt på samhold og skolens psykososiale miljø. Drømmeskolen vil bidra til at elever hjelper elever for en litt bedre hverdag. I Drømmeskolen jobber vi systematisk fra første skoledag med elevenes læringsmiljø gjennom deltagende prosesser og kommunikasjonsøvelser.

 

Alle lærere på ungdomstrinnet har fått kurs og opplæring i hvordan Drømmeskolen skal gjennomføres og skolen har en egen ressursgruppe som vil følge opp modellen gjennom skoleåret.

 

Hjemmesiden til Voksne for barn: 

https://www.vfb.no/

 

Informasjonsvideo om Drømmeskolen: 

https://www.vfb.no/produkter-og-tjenester/skoleprogrammer/drommeskolen-2/om-drommeskolen/