Hovedseksjon

Drømmeskolen

Elevmentor

Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med det psykososiale miljøet i ungdoms- og videregående skoler. Modellen er utarbeidet av «Voksne for barn», en ideell medlemsorganisasjon som i snart 60 år har jobbet for barns oppvekstsvilkår og psykiske helse. 

På Nordpolens ungdomstrinn har vi elevmentorer fra 10. trinn gjennom valgfaget «Innsats for andre». Deres oppdrag er å bidra til et godt og inkluderende sosialt miljø på skolen, der de har et særlig fokus på å bidra til en trygg og positiv start på ungdomsskolen for elevene som starter på 8. trinn.  

Elevmentorene har valgfaget «Innsats for andre» på 10. trinn. Her skal de planlegge og gjennomføre ulike tiltak som vil ha positiv effekt på samhold og skolens psykososiale miljø. I Drømmeskolen jobbes det med elevenes skolemiljø gjennom deltagende prosesser og kommunikasjonsøvelser.  

Hjemmesiden til «Voksne for barn»: https://www.vfb.no/ (Eventuelt sette inn link knyttet til navnet til organisasjonen når den introduseres i teksten).  

Informasjon om valgfaget «Innsats for andre»: https://nordpolen.osloskolen.no/fagtilbud/valgfag/10.trinn/ (Eventuelt sette inn link knyttet til navnet til valgfaget når den introduseres i teksten).