Hovedseksjon

VGS: Ofte stilte spørsmål

Hva er generell studiekompetanse?

Må jeg sette opp tre utdanningsprogram?

 • Ja, når du skal søke videregående skole, må du sette opp tre utdanningsprogram. Du har rett til å komme inn på et av de tre utdanningsprogrammene du setter opp. Vær oppmerksom på at du kan komme inn på andre skoler enn dem du har prioritert (hvor du får plass avhenger av skolepoengene dine). Har du ikke prioritert tre utdanningsprogram, vil ikke søknaden din regnes som gyldig. Når du legger inn søknaden din I Vigo, får du også beskjed om at du har lagt inn en søknad med for få prioriteringer.

Når og hvor får jeg svar på søknaden min til videregående skole?

 • Du får svar på søknaden i starten av juli. Du får en SMS eller e-post med at inntaket er klart og logger deg inn for å se hvor du har kommet inn. Har du krysset av for forhåndssvar, takker du automatisk ja til plassen du får tildelt og til å stå på ventelisteplassen.
 • Hva er forskjellen på første- og andreinntaket, og når er andreinntaket klart? Etter at inntakskontoret har fått inn alle svar om plass, fordeler de de resterende plassene.
 • Husk å sjekke mailen i løpet av juli for svar om du ikke har fått SMS.

Hva skjer etter at jeg har søkt?

 • Etter at søknaden din er sendt inn (husk at du kan endre så mange ganger du vil frem til 1.februar/ 1.mars), skal du ikke foreta deg noen ting. Skoleresultatene får inntakskontoret automatisk og de fordeler deretter ut plassene.

Hvor finner jeg inntakspoeng til videregående skole?

Hva slags matematikk er det lurt å søke på videregående skole?

 • Hva slags matematikk er lurt å søke på videregående skole? Du skal ha 140 timer matematikk på Vg1. Du må velge mellom matematikk 1P og 1T.  P står for «praktisk». Du lærer å løse matematikkoppgaver som tar utgangspunkt i praktiske situasjoner fra dagliglivet. Du lærer om tall og algebra, geometri, statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk, funksjoner og økonomi. Matematikk 1P passer for deg som vet at du ikke ønsker å fordype deg i matematikk eller ta realfag senere.  T står for «teoretisk». Du fordyper deg i temaene tall og algebra, geometri, statistikk, sannsynlighet, kombinatorikk og funksjoner. Du bør velge matematikk 1T på Vg1 o dersom du skal ta Vg2 og Vg3 realfag o dersom du planlegger å velge matematikk R1 eller matematikk X som programfag.  Velger du likevel matematikk 1P på Vg1, må du selv ta ansvaret for å ha tilstrekkelig kompetanse for å gå videre med realfag på Vg2 og Vg3. Du kan lese mer om valg av matematikk på: https://www.vilbli.no/nb/nb/no/valg-avmatematikk/a/027263
 • Informasjon om opptakskrav til spesifikke studier, kan du lese mer om her: https://sok.samordnaopptak.no/#/

https://utdanning.no

Hva skjer om jeg ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen?

 • På de studiespesialiserende utdanningsprogrammene, må du ha et fremmedspråk. Hvis du ikke har hatt det på ungdomsskolen, må du ha fremmedspråk i tre år på videregående skole. Dette innebærer at fremmedspråk må erstatte et av programfagene på VG3. Yrkesfaglige utdanningsprogram har ikke fremmedspråk utover engelsk. Du kan lese mer om valg av fremmedspråk her: https://www.vilbli.no/nb/nb/no/valg-avfremmedsprak/a/027255

Kan jeg ta høyere utdanning etter yrkesfag?

 • Ja, du har flere muligheter. Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har:  fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller  oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Se mer her: https://www.vilbli.no/nb/nb/no/pabygging-til-generell-studiekompetanse/a/027252
 • Har du oppnådd fag- eller svennebrev, har du en livslang rett til å ta påbygg. Noen høyere utdanninger kan du søke direkte til med fag- eller svennebrev uten påbygg (y-veien). Se oversikt over muligheter på: https://utdanning.no/studiebeskrivelse/y-veien

Når er det åpne skoler?

Hvilke fag trenger man for spesielle yrker?

Kan jeg endre på søknaden etter 1. mars?

 • 1.mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass. Du kan endre søknaden din så mange ganger du vil fram til søknadsfristen. Etter frist kan du bare søke om endring dersom det ligger tungtveiende fysiske eller psykiske årsaker til grunn. Les mer på Vilbli.no: https://www.vilbli.no/nb/nb/no/endring-av-soknaden/a/027314

Hvilke karakterer søker jeg videregående skole med?

 • Når du skal konkurrere deg inn på grunnlag av karakterene dine, brukes det en poengsum. Poengsummen regnes ut på grunnlag av sluttkarakterene dine fra grunnskolen. Slik regner du ut poengsummen din: Du summerer alle tallkarakterene og deler deretter på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. Det er avsluttende karakterer i alle fag som legges til grunn, det vil si alle standpunkt- og eksamenskarakterer. Les mer her om poengberegning: https://www.vilbli.no/nb/nb/no/inntaksregler-og-poengberegning/a/026992

Kan jeg endre utdanningsprogram etter at jeg har begynt?

 • Dersom opplæringsløpet du har valgt ikke passer for deg, har du rett til å gjøre ett omvalg. Omvalg betyr at du velger et annet utdanningsprogram eller programområde enn det du har begynt på. For å ha rett til omvalg må du må ha ungdomsrett. Les mer om omvalg her: https://www.vilbli.no/nb/nb/no/rett-til-omvalg/a/027309

Hvor får jeg informasjon om utveksling?

Hvordan søker jeg privatskole?

 • Når du skal søke inntak på en privatskole, må du søke direkte til denne skolen. De fleste skolene har et nettskjema som du må fylle ut. Gå inn på nettsiden til skolen(e) du ønsker å søke på, og trykk deg videre til «søknadsskjema». Ønsker du å søke på flere private skoler, må du sende inn en søknad til hver. Husk at flere av de private skolene har åpen dag slik at du kan besøke dem før du søker. Mange av de private skolene tar også imot elever som vurderer å søke på besøk utenom åpen dag etter avtale. Når man søker privatskole, er det karakterene man får til jul I 10.klasse man søker med. Det anbefales at man uansett søker offentlig skole fordi man ikke har rett på plass på de private skolene. På de offentlige skolene derimot, har man rett på plass på et av tre prioriterte programområder.

Hvor finner jeg poenggrenser til høyere utdanning?