Hovedseksjon

FAU

Alle klasser på Nordpolen skole velger en representant til FAU, i tillegg til en klassekontakt.

FAU er bindeleddet mellom skolen og elevenes foresatte. FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellomskolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bisra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.

Aktuelle arbeidsområder for FAU:

  • saker fra klassekontaktene
  • Skolepolitiske saker
  • Informasjon fra rektor om skolens daglige virksomhet
  • Informasjon fra Driftsstyret  

FAU-møtene er åpne for alle skolens foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder i god til før møtet.

FAU-leder er Tonje Misund-Asphaug

FAU kan kontaktes gjennom din klasses FAU-representant eller ved å sende en henvendelse til styret på nordpolenfau@gmail.com

Forslag til aktiviteter per klassetrinn

Ofte stilte spørsmål om læringsbrett

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU