FAU

FAU er bindeleddet mellom skolen og elevenes foresatte. FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellomskolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bisra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.

Aktuelle arbeidsområder for FAU:

  • saker fra klassekontaktene
  • Skolepolitiske saker
  • Informasjon fra rektor om skolens daglige virksomhet
  • Informasjon fra Driftsstyret

FAU-møtene er åpne for alle skolens foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder i god til før møtet.

FAU-leder er Tonje Misund-Asphaug

FAU kan kontaktes gjennom din klasses FAU-representant eller ved å sende en henvendelse til styret på nordpolenfau@gmail.com

Referater og vedtekter fra FAU finner du til høyre på denne siden.