Hovedseksjon

Veien frem til skolestart 1.klasse

Jenter i klasserom

Oversikt over viktige datoer frem til skolestart: 

 

Emne

Hvem

Sted

Desember 2022

Digital innskriving

Utdanningsetaten

Digitalt

Januar 2023

Bli-kjent-dag

Barn og foresatte

Nordpolen skole

17.mars

Frist for skolebyttesøknad.

Foresatte

Digitalt

Søk her.

1.april

Nærskolevedtak

Nordpolen skole

Sendes til digitalt postkasse

22.april

Svar på skolebyttesøknader

Nordpolen skole

Sendes til digitalt postkasse

10.mai

Piknik med barnehagene

Barn sammen med personalet fra barnehagen

Nordpolen skole

1.juni

Påmelding aktivitetsskolen

Gratis kjernetid

Foresatte

Digitalt

Søk her.

7.juni

Førskoledag

Barn og foresatte

Nordpolen skole

Fra 1.august

Oppstart Aktivitetsskolen

Påmeldte barn

Nordpolen skole

21.august

1.skoledag

Barn og foresatte

Nordpolen skole

 

Har dere spørsmål så ta kontakt med skolen.