Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget består av:

  • 2 elever som oppnevnes for 1 år
  • 2 foresatte som oppnevnes for 1 år
  • 1 ansatt som oppnevnes for 2 år
  • 1 fra ledelsen som oppnevnes for 2 år
  • 1 kommunal som oppnevnes for 4 år (tilsvarende valgperioden)


Elevrådet oppnevner en representant med personlige vararepresentanter. FAU oppnevner en representant med personlige vararepresentanter. Bydelsutvalget oppnevner en kommunal representant med personlig vararepresentant. Det skal være en samrepresentasjon mellom lokalt Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og skolemiljøutvalget (SMU).

Alva Eida leder skolens SMU: alva.eide@hotmail.com
Assisterende rektor Gunhild Elle Løtvedt er kontaktperson for SMU: gunhild.lotvedt@ude.oslo.kommune.no