Hovedseksjon

Læringsstøttende aktiviteter

Det er ikke tvil om at AKS er en læringsarena for barns sosiale kompetanse. Vi jobber tett med skolen på dette punktet, men også for å støtte opp om opplæring i fag og grunnleggende ferdigheter. 

Det er mange møtearenaer mellom AKS og skole, et eksempel er våre ukentlige samarbeidsmøter hvor alle assistenter, baseledere og lærere på trinnet er representert. Her diskuterer vi planer, elevsaker, evaluerer aktiviteter, og jobber sammen om å utarbeide læringsstøttende aktiviteter for AKS. Dette er en fin måte og skape kontinuitet i det faglige fokuset på skolen og på AKS. Hver base har sin egen periodeplan som bygger på skolens temaårsplan. 

Ettermiddagene hos oss er preget av lek og frivillighet i forhold til aktiviteter. Selv om læringsstøttende aktiviteter er knyttet opp til det faglige arbeidet på skolen skal det alltid oppleves som lystbetont lek! Vi forøker å si litt om de ukentlige læringsstøttende aktivitetene i ukebrevene som sendes via Skolemelding hver fredag. 

LSA