Om AKS Nordpolen

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Alle elevene på 1.,  2. og 3. trinn tilbys gratis AKS etter skoletid. Fra august 2020 vil dette tilbudet også innføres for 4. trinn.

Med halvdagsplass kan eleven være på AKS hver dag etter skoletid, inntil 12 timer per uke (fordelt jevnt  hver dag). Eleven kan være på AKS to dager i skolens ferier (høst- og vinterferien, jule- og påskeferien og sommerferien utenom juli, når AKS er stengt).

På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven være på AKS ½ dag.

Ved fulldagsplass kan barnet være på AKS i hele åpningstiden. Om morgenen fra kl. 7.30 og etter skoletid til AKS stenger kl. 16.45. Heldagsplass kjøpes til redusert pris på skoler med gratis kjernetid. 

Oppholdsbetaling

Inntekt til og med

224 694,-

Inntekt fra 224 695,- til 399 456,-

Inntekt over

399 456,-

Heltidsplass

678,-

1245,-

 

3174,-

Heltidsplass med gratis kjernetid

242,-

445,-

1029,-


Les mer om heltid- og deltidsplass og gratis deltidsplass på AKS

Satsningsområder

HELHET skole – AKS

Aktivitetsskolen skal understøtte skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. Dette forutsetter et tett samarbeid mellom skole og Aktivitetsskole.

AKS-leder er en del av skolens ledelse.

Samarbeidsmøter på trinn:

Lærere og skoleassistenter tilknyttet samme trinn møtes en halv time i uka og samarbeider om felles oppfølging av elevgruppen både i skoletiden og på AKS. Her samarbeides det om overgang skole—AKS, læringsstøttende aktiviteter, leksehjelp, elevsaker m.m. Møtene holdes i elevenes spisetid, og ledelse og skoleassistenter på de andre trinnene kommer og spiser med klassene. Møtene ledes av baseleder for Aktivitetsskolen.

Felles ukeplan på trinn:

Det blir delt ut felles ukeplan fra både skolen og AKS hver uke. Ukeplanen for den kommende uke finner dere i elevenes postmapper hver fredag.

Følge opp felles faglige og sosiale mål:

På ukeplanen finner dere et faglig og/eller et sosialt læringsmål trinnet skal jobbe med igjennom hele uka. Dette målet følges også opp på Aktivitetsskolen gjennom læringsstøttende aktiviteter. Det sosiale læringsmålet følges opp gjennom samtaler i barnemøter med elevene på hver base i slutten av hver uke.