Hovedseksjon

Om AKS Nordpolen

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Alle elevene på 1.,  2., 3. og 4. trinn tilbys gratis AKS etter skoletid.

Med halvdagsplass kan eleven være på AKS hver dag etter skoletid, inntil 12 timer per uke (fordelt jevnt  hver dag). Elever med halvdagsplass kan ikke benytte seg av morgenAKS. Eleven kan være på AKS to dager i skolens ferier (høst- og vinterferien, jule- og påskeferien og sommerferien utenom juli, da AKS er stengt).

På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven være på AKS ½ dag.

Ved heldagsplass kan barnet være på AKS i hele åpningstiden. Om morgenen fra kl. 7.30 og etter skoletid til AKS stenger kl. 16.45. Heldagsplass kjøpes til redusert pris på skoler med gratis kjernetid. 

Priser f.om. 01.01.21

Oppholdsbetaling

Inntekt til og med

228 042,-

Inntekt fra 228 043,- til 405 408,-

Inntekt over

405 409,-

Heltidsplass

685,-

1260,-

 

3212,-

Heltidsplass med gratis kjernetid

245,-

450,-

1041,-

 

Priser f.o.m. 01.01.2022

Oppholdsbetaling

Inntekt til og med 239 409,-

Inntekt til og med 425 616

Inntekt over 425 617

Heltidsplass

704

1 294

3 299

Heltidsplass med gratis kjernetid

252

   462

1 069


Satsningsområder

Les mer om heltid- og deltidsplass og gratis deltidsplass på AKS

HELHET skole – AKS

Aktivitetsskolen skal understøtte skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. Dette forutsetter et tett samarbeid mellom skole og Aktivitetsskole.

AKS-leder er en del av skolens ledelse.

Samarbeidsmøter på trinn:

Lærere og skoleassistenter tilknyttet samme trinn møtes en halv time i uka og samarbeider om felles oppfølging av elevgruppen både i skoletiden og på AKS. Her samarbeides det om overgang skole—AKS, læringsstøttende aktiviteter, leksehjelp, elevsaker m.m. Møtene holdes i elevenes spisetid, og ledelse og skoleassistenter på de andre trinnene kommer og spiser med klassene. Møtene ledes av baseleder for Aktivitetsskolen.

Felles ukeplan på trinn:

Normalt sendes ukeplan for skole og AKS samlet. Vi har nå en prøveperiode hvor vi erstatter ukeplanen fra AKS med et ukesbrev som kommer på skolemelding hver fredag. 

Følge opp felles faglige og sosiale mål:

På ukeplanen finner dere et faglig og/eller et sosialt læringsmål trinnet skal jobbe med igjennom hele uka. Dette målet følges også opp på Aktivitetsskolen gjennom læringsstøttende aktiviteter. Både faglige og sosiale læringsmåle følges opp og evaluerer på trinnets samarbeidsmøter.