Hovedseksjon

Arbeidslivsfag

Faget arbeidslivsfag er et praktisk fag med mye elevmedvirkning. I faget tar vi i stor grad utgangspunkt i elevenes interesser, og retter opplegget mot det elevene som har valgt arbeidslivsfag er interessert i. 

På 8. trinn har vi flere mindre prosjekter der elevene får prøve seg frem med ulike typer verktøy og på ulike arenaer som for eksempel på kjøkkenet, sløyden og podcastrommet på skolen. 
På 9. trinn jobber elevene med å skape en elevbedrift. Her tar vi utgangspunkt i opplegget til Ungt entrprenørskap, og bruker året på å starte opp, drive og avvikle en bedrift. Gjennom elevbedrift får elevene erfaring med økonomi, markedsføring, produksjon av varer og tjenester og daglig drift.

På 10. trinn er fokuset rettet litt mer mot videregående. I løpet av året er målet at elevene skal besøke videregående skoler de er interessert i, samt prøve seg i ulike yrker gjennom hospiteringsdager. I tillegg får elevene mulighet til å starte opp en ny elevbedrift! På slutten av året kan elevene komme opp i muntlig-praktisk eksamen.

Hvilke muligheter har du på videregående hvis du velger arbeidslivsfag?

Du har alle muligheter på videregående selv om du velger arbeidslivsfag på ungdomsskolen.

Hvis du velger:

          Yrkesfag på VGS trenger du ikke å ha noe fremmedspråk

          En linje der du får studiekompetanse (f. eks: studiespesialiserende, musikk, idrett, osv.) må du ha tre år med språk på vgs. Det betyr at språkfag erstatter en av tre valgfag det siste året på videregående.

          En linje med studiekompetanse og har et annet morsmål kan du ta morsmål som privatist, og trenger da ikke å velge et annet fremmedspråk.

Kort oppsummert:

          Mye elevmedvirkning.

          Erfaring med å drive en bedrift.

          Passer for alle som liker å være kreative og jobbe praktisk!