Hovedseksjon

Kurstilbud

leirhjerte

Kurstilbudet på Nordpolen AKS skal være preget av lek, utvikling av sosial kompetanse, motivasjon og mestring. Rammeplan for Aktivitetsskoler i Oslo har fire temaområder som vi alltid legger til grunn når vi planlegger kursinnhold: 

1 Natur, miljø og bærekraftig utvikling

2 Kunst, kultur og kreativitet

3 Fysisk aktivitet

4 Mat og helse

Disse temaområdene kan du lese mer om i rammeplanen: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/hva-er-aktivitetsskolen/

Vi har både interne og eksterne kursholdere og målet er at alle skal finne et kurs de føler passer for sine interesser. Det viser seg fort hvilke kurs som er mest populære og vi snakker mye med barna når vi utarbeider kurs. I kursene bruker vi mange av skolens spesialrom som mat- og helserommet, gymsalen, musikkrommet, danserommet, biblioteket og sløydsalen. I tillegg er det mange kurs som passer godt utendørs. Før hver kursperiode sender vi ut kurskatalog og påmeldingslenke via Skolemeldingsappen.

Eksterne/ interne kursholdere

Mange av våre kursholdere er assistenter som jobber på AKS. Når vi tar utgangspunkt i deres egne interesser blir tilbudet alltid best. Heldigvis har vi en allsidig gjeng som blant annet tilbyr Origami, Masterchef, Flettedilla, Turn, Gøy i Gymsalen, Tegnekurs, Lesestund, Kahoot, Sinnasnekkeren, sanggruppe, Meditasjon/ Yoga og mye mer. Vi er også opptatt av å hente inn gode samarbeidspartnere for å kunne tilby et bredt og godt tilbud til AKS barna. Eksempler på dette er Allidrett gjennom Sagene IF, Musikkteater, Dansekurs og Dramatimer gjennom Kulturskolen, kunstkurs med utøvende kunstner Pia Fladseth og Lyttevenn med representanter fra besteforeldregenerasjonen.Alle kurs og aktiviteter på AKS er kostnadsfrie. 

Fordeling av kursplasser

Påmelding til kurs skjer elektronisk gjennom Skolemelding. De aller fleste får plass på det/ de kursene de ønsker å delta på. Men et par av kursene er veldig populære og kan bli fulltegnet. Hvis det skjer har vi gode rutiner på å rullere på plassene slik at alle barn får prøve seg gjennom året. Vi skulle spesielt ønske vi kunne tilbringe mer tid i Mat- og helserommet og gymsalen, men det er dessverre svært begrenset kapasitet. 

Gjennomføring av kurs

Kursene avholdes normalt en gang i uka. Det er viktig at barna selv bestemmer hvilke kurs de skal melde seg på. Det er ingen god situasjon, hverken for kursholdere eller elever, å måtte delta på noe de ikke ønsker. De barna som ikke er på kurs har andre aktiviteter ute eller inne. 

Det er viktig å merke seg tidspunktene for de ulike kursene før barna meldes på. Det er viktig at barna får gjort seg ferdig med aktivitetene og ikke hentes midt i kuset. 

Ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på når det gjelder kurstilbudet på AKS :-)