Kurstilbud

leirhjerte

Kurstilbudet på Nordpolen AKS skal være preget av lek, utvikling av sosial kompetanse, motivere og gi mestring. Rammeplan for Aktivitetsskoler i Oslo har fire temaområder som vi alltid legger til grunn når vi planlegger kursinnhold: 

1 Natur, miljø og bærekraftig utvikling

2 Kunst, kultur og kreativitet

3 Fysisk aktivitet

4 Mat og helse

Disse temaområdene kan du lese mer om i rammeplanen: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/hva-er-aktivitetsskolen/

Vi har både interne og eksterne kursholdere og målet er at alle skal finne et kurs de føler passer for sine interesser. Det viser seg fort hvilke kurs som er mest populære og vi snakker mye med barna når vi utarbeider kurs. I kursene bruker vi mange av skolens spesialrom som mat- og helserommet, gymsalen, musikkrommet, danserommetog sløydsalen. I tillegg er det mange kurs som passer godt utendørs. Før hver kursperiode sender vi ut kurskatalog via Skolemeldingsappen. Du kan også finne den nyeste kurskatalogen i menyen til høyre på basenes egne sider

https://nordpolen.osloskolen.no/aktivitetsskolen/vare-baser/base-1/

https://nordpolen.osloskolen.no/aktivitetsskolen/vare-baser/base-2/

https://nordpolen.osloskolen.no/aktivitetsskolen/vare-baser/base-3-4/

Fordeling av kursplasser

Påmelding til kurs skjer elektronisk gjennom Skolemelding. De aller fleste får plass på det/ de kursene de ønsker å delta på. Men et par av kursene er veldig populære og kan bli fulltegnet. Hvis det skjer har vi gode rutiner på å rullere på plassene slik at alle barn får prøve seg gjennom året. 

Gjennomføring av kurs

Kursene avholdes normalt en gang i uka. Det er viktig at barna selv bestemmer hvilke kurs de skal melde seg på. Det er ingen god situasjon, hverken for kursholdere eller elever, å måtte delta på noe de ikke ønsker. 

Det er også lurt å merke seg tidspunktene for de ulike kursene før barna meldes på. Det er viktig at barna får gjort seg ferdig med aktivitetene og ikke hentes midt i kuset. 

Ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på når det gjelder kurstilbudet på AKS :-)