Hovedseksjon

Særskilt tilrettelegging av eksamen

Du kan søke om tilrettelegging av eksamen for 10. klasse og videregående opplæring (ikke privatisteksamen) via eget søknadsskjema. 

Du må ha dokumentasjon på årsaken til tilrettelegging tilgjengelig, og laste opp dette i søknaden. Søknadsfristen er 15. februar for våreksamen og 15. september for høsteksamen.   

 

Linken til søknad om særskilt tilrettelegging finner du her