Hovedseksjon

9. trinn

Design og re-design

Valgfaget design og re-design skal legge til rette for at elevene får utvikle kreativitet, skaperglede og mestring, og at håndverk og kulturarv ivaretas. Dette skjer gjennom en designprosess der praktiske løsninger fra idé til ferdig produkter står sentralt. Arbeidet innebærer å planlegge, designe og framstille et produkt ut fra egne ideer eller i samarbeid med andre.

Programmering

I programmeringsfaget lærer vi grunnleggende prinsipper i programmering som variabler, løkker, betingelser og funksjoner. Vi bruker programmeringsspråk som Scratch, MakeCode, Processing og Python, som er enkle å lære og lar oss lage spennende programmer.

Vi analyserer problemer, deler dem opp i mindre delproblemer og løser dem ved hjelp av programmering. Vi lærer også å planlegge og lage brukervennlige digitale produkter.

Særlig fokuserer vi på Python, et tekstbasert programmeringsspråk som gir oss muligheten til å skrive mer avansert kode. Vi lærer grunnleggende syntaks og konsepter i Python for å utvikle egne programmer og løse problemer.

I tillegg lærer vi også om hvordan datamaskiner fungerer og hvordan de behandler instruksjoner. Dette gir oss en dypere forståelse av hvordan programmer og dataprogrammering spiller en rolle i teknologiens verden.

Her er lenken til læreplanen for programmeringsfaget: Læreplan for Programmering. Her finner du mer detaljert informasjon om hva vi skal lære i faget.

 

Fysisk aktivitet og helse

Ulike fysiske aktiviteter står sentralt i faget. Tradisjonelle lagidretter, individuelle idretts- og treningsaktiviteter, alternative treningsformer og friluftsliv er alle elementer som kan trekkes inn i opplæringen for å gi elevene fysiske utfordringer og positive opplevelser. Opplæringen skal ha fokus på bevegelsesglede, mestring, nysgjerrighet og samarbeid og dermed motivere til fysisk aktivitet, også utenfor skolen

 Mer om fysisk aktivitet og helse