9. trinn

Internasjonalt samarbeid

Dere skal arbeie med mange ulike temaer som unge er opptatt av. Det kan være sport, underholdning, miljø, livssyn, konflikter, fredsarbeid og kulturforståelse.
Samfunnsfag og RLE fagene er viktige elementer i dette valgfaget. Dere skal også benytte dere av engelsk for å kommunisere med elever/barn i andre land dersom det skulle være anledning til det.


Design og re-design

Valgfaget design og re-design skal legge til rette for at elevene får utvikle kreativitet, skaperglede og mestring, og at håndverk og kulturarv ivaretas. Dette skjer gjennom en designprosess der praktiske løsninger fra idé til ferdig produkter står sentralt. Arbeidet innebærer å planlegge, designe og framstille et produkt ut fra egne ideer eller i samarbeid med andre.

 

Medier og informasjon

Dere skal lære en del om redaksjonelt arbeid i medier og informasjon. 
Å samarbeide i en redaksjon betyr å velge mediekanal og innhold, definere målgrupper, få innsikt i redaksjonell bruk av sosiale medier og kjenne reglene for opphavsrett, kildebruk og personvern.