Trivselsundersøkelsen 2020

Foreldremøter våren 2021

1.trinn: onsdag 10.02.2021 kl. 17.00 - Teams
2.trinn: onsdag 10.02.2021 kl. 18.00 - Teams
3.trinn: torsdag 11.02.2021 kl. 17.00 - Teams
4.trinn: torsdag 18.02.2021 kl. 17.30 - Teams
5.trinn: Tirsdag 16.02.2021 kl. 17.30 - Teams, felles oppstart og klassevis på siste del av møtet
6.trinn: onsdag 17.02.2021 kl. 17.30 - Teams, felles oppstart og klassevis på siste del av møtet
7.trinn: torsdag 18.02.2021 kl. 17.30 - Teams, felles oppstart og klassevis på siste del av møtet
8.trinn: mandag 08.03.2021 kl. 18.00 - Teams, felles oppstart og klassevis på siste del av møtet
9.trinn: mandag 01.03.2021 kl. 18.00 - Teams, felles oppstart og klassevis på siste del av møtet
10. trinn: mandag 15.02.2021 kl. 18.00- Teams, alt er felles, Margunn og Tsega deltar på hele møtet

Ofte stilte spørsmål om læringsbrett

Alle klasser på Nordpolen skole benytter læringsbrett (1.–7.) eller PC (8.–10) som ett av flere læremidler i undervisning og leksearbeid. 

Ofte stilte spørsmål om læringsbrett NOP.pdf

Skolemelk

Skolemelk kan nå bestilles på skolelyst.no: Ved å trykke her kommer du rett inn til bestilling.

 

Digitale ressurser til bruk i hjemmeundervisningen