Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Nordpolens helsesykepleiere

Helsesykepleier 1.–5. trinn:

Hege Beate Johansen

Til stede: Mandag til torsdag kl. 08.30-14.30.

Telefon: 911 84 486
Mail: hege.b.johansen@bsa.oslo.kommune.no

Helsesykepleier 6.–10. trinn:

Hanne Skarsbø
Til stede: Mandag til torsdag kl. 08.30-14.30.

Telefon: 908 48 276
Mail: hannececilie.skarsbo@bsa.oslo.kommune.no

Vi er også tilstede fredager etter avtale.

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, forebygge sykdom og skade, samt bidra til gode miljømessige forhold. 

Elevene følges opp etter et fast program anbefalt av Statens helsetilsyn, hvor vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og veiledning, både individuelt og i grupper, inngår.

Alle elever får tilbud om vaksinasjon ut i fra nasjonale retningslinjer.

Skolehelsetjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Helsesykepleierne er utdannet sykepleiere, med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid. Skolelege og fysioterapeut er tilknyttet tjenesten. Kontakt formidles via helsesykepleier.

Vi er tilgjengelig for elever som strever med ulike helseproblemer, og oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og behov for veiledning eller oppfølging. Der det er aktuelt, henvises barn videre til andre samarbeidsinstanser. Vi samarbeider blant annet med skolen, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), skoletannlege, PP tjenesten og barnevernet.

Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

 

E-postadresse: skolehelsetjenesten@bsa.oslo.kommune.no

 

 

Les mer om skolehelsetjenesten: 

 

Skolehelsetjenesten tilbyr

 • Helseopplysning, både induviduelt, i grupper og hele klasser
 • Elev- og foreldreveiledning
 • Helseundersøkelse
 • Syn- og hørselsundersøkelse
 • Vaksinasjon
 • Vekt- og høydemåling

Teamer elev og foresatte kan ta opp med skolehelsetjenesten

 • Fysisk og psykisk helse
 • Kosthold 
 • Søvn
 • Tannhelse
 • Kropp/pubertet
 • Trivsel
 • Andre temaer du ønsker å snakke om

Plan fra skolehelsetjenesten