Utlån av torget til bursdager

Glade skoleelever, illustrasjon

Ønsker du å låne torget til bursdag?

Nordpolen skole låner ut torget til bursdager for skolens elever.

Ønsker du å låne torget send forespørsel til nordpolen@ude.oslo.kommune.no i god tid.

Nordpolen skole låner ut torget til skolen elever tirsdag, torsdag og fredag fra klokken 17:00 til 20:00.
Torget lånes ikke ut til bursdager i juni, august og desember.

Forutsetninger for å låne torget er at alle jentene eller guttene, eller hele klassen blir invitert.