Hovedseksjon

Utlån og utleie av skolens lokaler

Nordpolen skole låner ut lokaler til frivillige organisasjoner med tilbud til barn og unge under 25 år og andre aktører. Det er søknadsfrist 1. juni for hele skoleåret. Skolen låner også ut lokaler til enkeltstående arrangementer gjennom hele skoleåret.

Nordpolen skole låner ut torget til bursdager for skolens elever fredager fra klokken 17:00 til 20:00. Forutsetninger for å låne torget er at alle jentene eller guttene, eller hele klassen blir invitert. Torget lånes ikke ut til bursdager i juni, august og desember grunnet interne arrangementer.

Søknad om utlån og utleie gjøres digitalt via denne lenken: 

https://booking.oslo.kommune.no/sted/171b95bc-6a2b-45ae-beda-1b9e8ba5494c