Elevrådet

Skrivebok og penn

Elevrådets oppgaver på Nordpolen skole er å jobbe for et godt skolemiljø og ivareta elevenes interesser.

Elevrådet betsår av 2 representanter fra hver klasse og en representant fra skolens ledelse. Elevrådslederen for skoleåret 2016/2017 heter Oda Langerud Grusd. Assisterende rektor, Gunnhild Elle Løtvedt, er kontaktperson for elevrådet. Saker til elevrådet kan meldes inn på mail til gunhild.lotvedt@ude.oslo.kommune.no.