Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådets oppgaver på Nordpolen skole er å jobbe for et godt skolemiljø og ivareta elevenes interesser.

Elevrådet betsår av 2 representanter fra hver klasse og en representant fra skolens ledelse.
Elevrådsleder: 
Nestleder: