Elevrådet

Skrivebok og penn

Elevrådets oppgaver på Nordpolen skole er å jobbe for et godt skolemiljø og ivareta elevenes interesser.

Elevrådet betsår av 2 representanter fra hver klasse og en representant fra skolens ledelse.

Elevråd har i dag valgt: 

Ismahan Osman Mohamed 10b som elevrådsleder

Hannibal El Jeries 10a som vara 

Julie Degen Abrahamsen-Stø 9b og Adam Salim Al Ani fra 9. trinn bistår leder og vara. 

 

Assisterende rektor, Gunnhild Elle Løtvedt, er kontaktperson for elevrådet. Saker til elevrådet kan meldes inn på mail til gunhild.lotvedt@ude.oslo.kommune.no.