Hovedseksjon

Ordensregler

Fordi det skal være trygt og hyggelig for alle å gå på skolen har vi noen regler:

  • det er ikke lov å mobbe eller bruke sårende oppførsel mot andre
  • vi følger beskjeder fra voksne
  • vi kommer tidsnok til timene
  • Vi rekker opp hånden hvis vi skal si noe

Dette er de viktigste ordensreglene, ifølge elevene på Nordpolen skole. Skolen har også utarbeidet en standard for læringsmiljø for skole og Aktivitetsskolen. Den ligger som en egen link på høyre side på denne siden. Skolen ønsker at elever og foresatte gjør seg kjent med standarden.