Leksehjelp

Forskjellige skoleelementer

Lese og gjøre lekser sammen

Ta med deg leksene dine og kom på biblioteket på Torshov.

Mandager fra 16.00-18.00 er det gratis leksehjelp til elever som går i 1.-7. trinn på skolene i nærmiljøet. Det vil være lærere fra videregående skoler og universitet som stiller opp som leksehjelpere.

Leksehjelp på Nordpolen skole

Elevene på Nordpolen skole vil få mulighet til å gjøre lekser på biblioteket en ettermiddag i uken.

Mer informasjon kommer om oppstratsdag og tidspunkt.