Hovedseksjon

Leksehjelp

Elevene på 5.-7. trinn får tilbud om leksehjelp hver onsdag i skoleåret.

Oppstart : onsdag 30. august kl 13.15- 1500, Klasserom 6 (02267) og (02266).

Dette er et frivillig tilbud til elevene.