Hovedseksjon

Eksamen 2023

Elev i klasserom. Ung gutt skriver.

Informasjon om eksamen i grunnskolen fra Utdanningsdirektoratet.

Informasjon om eksamen gis på foreldremøte på 10.trinn.

SKRIFTLIG EKSAMEN
12. mai kl. 09.00: Offentliggjøring av skriftlig eksamenstrekk
22. mai: EKSAMEN MATEMATIKK
22. mai: Forberedelsesdag Engelsk
23. mai: EKSAMEN ENGELSK
23. mai: Forberedelsesdag Norsk
24. mai: EKSAMEN NORSK HOVEDMÅL
25. mai: EKSAMEN NORSK SIDEMÅL

MUNTLIG/ MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN PÅ NORDPOLEN SKOLE
Elevene på 10. trinn deles inn i to puljer. Hver elev skal kun gjennomføre kun én muntlig/ muntlig- praktisk eksamen.


9. juni: Eksamen, pulje 1
13. juni: Eksamen, pulje 2


Elever som har fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål, skal ha kun ha én eksamensdag i norsk hovedmål

Trenger du særskilt tilrettelegging ved eksamen kan du finne informasjon og søke her.