Hovedseksjon

Eksamen 2024

Elev i klasserom. Ung gutt skriver.

Informasjon om eksamen i grunnskolen fra Utdanningsdirektoratet.

Informasjon om eksamen gis på foreldremøte på 10.trinn.

SKRIFTLIG EKSAMEN

7. mai kl. 09.00: Offentliggjøring av skriftlig eksamenstrekk

13. mai: Forberedelsesdag Engelsk

14. mai: EKSAMEN ENGELSK

14. mai: Forberedelsesdag Norsk

15. mai: EKSAMEN NORSK HOVEDMÅL

16. mai: EKSAMEN NORSK SIDEMÅL

21. mai: EKSAMEN MATEMATIKK

MUNTLIG/ MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN PÅ NORDPOLEN SKOLE

NORDPOLEN SKOLE ER I PULJE 3

Elevene på 10. trinn deles inn i to grupper. Hver elev skal kun gjennomføre kun én muntlig/ muntlig- praktisk eksamen.

14. juni: Eksamen, pulje 1
18. juni: Eksamen, pulje 2

Elever som har fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål, skal ha kun ha én eksamensdag i norsk hovedmål

Trenger du særskilt tilrettelegging ved eksamen kan du finne informasjon og søke her.