Eksamen

Skriftlig eksamen

Eleven kommer opp i ett fag (norsk, matematikk eller engelsk)

Det er satt av tid til forberedelse på skolen. Da sitter elevene og arbeider med faget sammen med faglærer. Det vil ikke være undervisning, men veiledning. Elevene vil få mer informasjon når det nærmer seg. Dersom en elev er syk og får fravær på eksamensdagen må man levere sykemelding fra lege. Ring også skolen å gi beskjed.

Om det skulle bli oppdaget juks mister man både eksamens- og standpunktkarakterer.

Tilrettelegging på eksamensdagen

Det kan bli gitt utvidet tid inntil 1 time. Grunn til å få utvidet tid kan være for eksempel være lese/-skrivevansker eller allergier.Foresatte må søke rektor om utvidet tid innen 1. mai. Søknaden må inneholde dokumentasjon fra logoped, PPT eller lege fra samme år.

Muntlig eksamen

Alle kommer opp i ett fag: norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, KRLE eller språklig fordypning.

Elevene har 48 timers forberedelse. 24 timer før eksamen skal eleven ha funnet oppgave og problemstilling. De kan bruke alle hjelpemidler, jobbe i gruppe, par eller individuelt. Møtet med sensor og eksaminator varer i 30 minutter. Presentasjonen kan vare inntil 15 minutter. Elevene må forberede seg på spørsmål fra alle kompetansemålene fra 8.-10.klasse.

Det som vurderes er kompetansen eleven viser under eksamen og ikke presentasjonen. Elever har mulighet for å forberede seg i par eller gruppe, men de må fremføre muntlig eksamen individuelt.

Les om eksamen i grunnskolen på Oslo kommunes nettsider