Hovedseksjon

Driftsstyret

Det skal være Driftsstyrer ved alle grunnskoler. Det er byrådet som oppnevner styremedlemmer og varamedlemmer.

Styret fatter de viktigste beslutningene ang drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærerenes fagforening, tilsatte og foresatte.

Styret har om lag 6-7 møter i løpet av skoleåret. På hvert FAU- møte vil det bli informert om hva som skjer av nye ting.

Driftsstyret 2022

 • Stian Gjerset, representant for ansatte (fast medlem)
 • Iren Ulstein, representant for ansatte (fast medlem)
 • Hilde Skarnes, representant for ansatte (varamedlem)
 • Ingunn Aarnes, representant for ansatte (varamedlem)
 • Tonje Misund Asphaug, representant for foresatte (fast medlem)
 • Eivind Skorstad, representant for foresatte (fast medlem)
 • Karen Mæle, representant for foresatte (varamedlem)
 • Anne Rodvang, representant for foresatte (varamedlem)
 • Nasra Mohamoud Ibrahim, representant for elevene (fast medlem)
 • Selma Greenberg-Søderlind, representant for elevene (fast medlem)
 • Kirsten Nieuwejaar, representant for Rødt (fast medlem)
 • Grunde Haraldsson Wesenberg, representant for Miljøpartiet de grønne (fast medlem)
 • Jonas Økland, representant for Høyre (fast medlem)
 • Øystein Grønning, representant for Arbeiderpartiet (varamedlem)
 • Tejn Rolland, representant for Venstre (varamedlem)
 • Silje Nilsen, rektor (sekretær)
 • Henriette Stabell-Sandvik, assisterende rektor (sekretær)