Driftsstyret

Det skal være Driftsstyrer ved alle grunnskoler. Byrådet oppnevner styremedlemmer og varamedlemmer, FAU, ansatte, bydelsutvalgene og elevrådet innstiller.

Styret fatter de viktigste beslutningene ang drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærerenes fagforening, tilsatte og foresatte.

Styret har om lag 8 møter i løpet av skoleåret. På hvert FAU- møte vil det bli informert om hva som skjer av nye ting.

Driftsstyret 2015/2016

 • Jørgen Foss, Representant for Ap. (leder)
 • Helge Stoltenberg, Representant for Ap. (medlem)
 • Erik Wilvang, Representant for H. (medlem)
 • Stian Ulvestad Gjerseth, Representant for ansatte (medlem)
 • Hilde Skarnes, Representant for ansatte. (medlem)
 • Anne Lise Rolland, Representant for foresatte. (medlem)
 • Aage Stangeland, Representant for foresatte. (medlem)
 • Sigurd Kihl, Representant for SV. (vara)
 • Aud Engesli, Representant for H. (vara)
 • Sten Annerud, Representant for H. (vara)
 • Camilla Malmquist, Representant for ansatte. (vara)
 • Hege Lofthus, Representant for ansatte. (vara)
 • Siv Bækkelund, Representant for foresatte. (vara)
 • Una Husberg, Representant for foresatte. (vara)
 • Silje Nilsen, Assisterende rektor. (sekretær)