Driftsstyret

Det skal være Driftsstyrer ved alle grunnskoler. Byrådet oppnevner styremedlemmer og varamedlemmer, FAU, ansatte, bydelsutvalgene og elevrådet innstiller.

Styret fatter de viktigste beslutningene ang drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærerenes fagforening, tilsatte og foresatte.

Styret har om lag 8 møter i løpet av skoleåret. På hvert FAU- møte vil det bli informert om hva som skjer av nye ting.

Driftsstyret 2020

 • MArco Andre Wang, Representant for H. (leder)
 • Grunde H. Wesenberg, Representant for MdG. (medlem)
 • Unni Johnsen, Representant for R. (medlem)
 • Stian Ulvestad Gjerseth, Representant for ansatte (medlem)
 • Iren Ulstein, Representant for ansatte. (medlem)
 • Tonje Misubd-Asphaug, Representant for foresatte. (medlem)
 • Lisbeth Straume, Representant for foresatte. (medlem)
 • Ismahan Osman, Elevrådet
 • Per Botolf Maurseth, Representant for SV. (vara)
 • Toril Johansen, Representant for AP. (vara)
 • Somen Irgens, Representant for V. (vara)
 • Hilde Skarnes, Representant for ansatte. (vara)
 • Ingunn Aarnes, Representant for ansatte. (vara)
 • Siri Henriksen, Representant for foresatte. (vara)
 • Per Magnus Hatlehol, Representant for foresatte. (vara)
 • Silje Nilsen, Assisterende rektor. (sekretær)