Hovedseksjon

Trygghetsvandrerne

Trygghetsvandrerne er en del av satsningen SaLTo - sammen lager vi et trygt Oslo - som er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. Trygghetsvandrerne går turer i bydelen, og hensikten med turene er at voksnes tilstedeværelse skal bidra til et trygt nærmiljø.

I november 2020 startet FAU med foreldre Nordpolen skoles trygghetsvandrere, og vi går turer i nærområdet hver torsdag sammen med Forebyggende ungdomsteam i Sagene bydel. Som Trygghetsvandrer leker du ikke politi, du er en trygg og sikker voksen som er høflig, sier hei om det passer seg, og viser at du bryr deg om nærmiljøet ved din tilstedeværelse. Men du gjør ikke bare en viktig forebyggende innsats for barn og unge, du blir også kjent med flere foreldre, oppdager bydelen på en ny måte og får mosjon.

Kontakt:
Ønsker du å delta på Trygghetsvandrernes turer kan du ta kontakt med Anke eller meld deg inn i vår SPOND gruppe med følgende link: https://group.spond.com/RASMP

Oppmøtested torsdager:
I foajéen til skolen. Sommeren fra kl 20-21/21.30; vinteren fra kl 18.30-19.30/20.00.

Vandrer sammen for en tryggere bydel (sageneavis.no)

Salto - sammen lager vi et trygt Oslo - Prosjekter - Oslo kommune

Følg Forebyggende ungdomsteam i Sagene bydel på Instagram @ung.sagene