Hovedseksjon

Base 1

Hos oss er det det ca 75 barn, 5-6 assistenter og en baseleder. Skoleåret 2021/ 2022 er det Markus som er baseleder på Base 1. 

De andre som jobber på base 1 skoleåret 2022/2023 er:

Meenakshi- assistent

Marlene- assistent

Zakaria- assistent

Farida- assistent

Tommy- assistent

Mai- lærling

Her holder vi til

Vi har sambruk med 1. trinns klasserom og grupperom. Du finner oss i rotunden som er til venstre inn hovedinngangen og opp en liten trapp innerst i lokalet. Foruten baserommene bruker vi også gymsalen, skolebiblioteket, danserommet, mat- og helserommet og kunst- og håndverksrommet til ulike aktiviteter.

Slik har vi det på base 1

Base 1 skal være et trygt og godt sted å være for alle barna våre. Dette er det viktigste for oss som jobber her!

Det er mye frilek hos oss, men aktivitetsskolen er også en alternativ læringsarena hvor vi samarbeider med skolen om barnas faglige, sosiale og personlige utvikling. Derfor kombinerer vi frilek og kreativitet med voksenstyrte aktiviteter som understøtter undervisningen på skolen. (Du kan lese mer om forskrift for aktivitetsskolen, rammeplan for AKS og Nordpolens lokale plan og fokusområder på nettsidene våre.) Mye av det vi gjør på AKS støtter faglig utvikling. En dag i uka fokuserer vi likevel ekstra på lærinsgstøttende aktiviteter, og det er obligatorisk for alle. Da jobber vi med et spesielt tema eller en aktivitet som kan være bokstavbingo, quiz, ballspill med matteoppgaver osv. I tillegg har vi faste kursdager hvor barna melder seg på de kursene de ønsker. (De som ikke er på kurs har aktiviteter på basen.) Kurskatalogen oppdateres når hver nye kursperiode er klar og du finner den i menyen til høyre på denne siden.

Ellers er vi på base 1 veldig glade i å danse, bygge, perle, tegne, lese og spille fotball. Dette er aktiviteter vi ofte tilbyr på basen. Vi er også ganske nysgjerrige, og liker å gå på oppdagelsesferder hvor vi kan utforske og lære nye ting mens vi stiller de voksne ca hundre spørsmål samtidig!

De som jobber på base 1 samarbeider tett med lærerne på trinnet. Assistentene på basen er de samme assistentene som barna har i sine klasserom i skoledagen. Dette gir en veldig fin mulighet til å følge opp elevene gjennom hele dagen. Både det faglige som skjer i klasserommet og det sosiale samspillet mellom elevene.

Rutiner på base 1

Ved oppstart i august og i skolen ferier har vi eget opplegg for AKS. Men når skolehverdagen er i gang fungerer det slik: Vi starter med morgenAKS på Torget i 1. etg. hvor alle som skal være på AKS før skolestart må krysse seg inn. Morgenåpning er tilgjengelig for alle med heldagsplass. Det er viktig at foresatte følger barna helt frem til den som har kryssepermen slik at vi vet hvem vi har ansvaret for. Når det er gjort kan barna enten være inne på Torget (her er også skolefrokosten) eller gå ut i skolegården med en voksen. Når det ringer inn sørger vi for å få barna trygt til garderoben hvor læreren henter dem. 

Etter skoledagens slutt starter vår AKSdag med innkryssing og spising i klasserommet. På mandager har vi varmmat på Torget og på fredager får vi brød/ knekkebrød med pålegg. Tirsdager, onsdager og torsdager serveres frukt, men disse dagene må barna ha med matpakke i tillegg. Du kan lese mer om mattilbudet på AKS her: https://nordpolen.osloskolen.no/aktivitetsskolen/vare-tilbud/mattilbud/. Mens vi spiser snakker vi litt om hva vi skal gjøre resten av dagen. Etter spising går vi ut. Er været bra er vi mye ute og vi flytter gjerne planlagte aktiviteter utendørs. "Flettedilla", ballkurs, sjakkurs og oregami kan like gjerne gjøres i det fri!

I tillegg til frilek og voksenstyrte aktiviteter har vi ulike kurs som går nesten hver dag. Disse kursene må barna melde seg på. Når kurskatalogen kommer er det fint at foresatte sjekker at tidspukt passer. Vi vil gjerne at dere unngår å hente barna mens kursene pågår. Du kan lese mer om kurs på AKS her: https://nordpolen.osloskolen.no/aktivitetsskolen/vare-tilbud/denne-siden-er-under-oppdatering/

Når barna hentes må de krysses ut hos den voksne på basen som har kryssepermen. Hvis du har en beskjed som gjelder hentesituasjonen må den sendes på tekstmelding til basetelefonen før kl. 12 den dagen det gjelder. Hvis det er faste avtaler om henting kan det sendes på e- post til baseleder.

Ukeplan eller ukebrev fra basen sendes på skolemeldingsappen hver fredag. På basen har vi også en infotavle som forteller hvilke voksne som er på jobb, dagens kurs, aktiviteter og annen nyttig informasjon.

Praktisk info Base 1

Basetelefon: 95363951

Baseleder Markus

markus.eriksen@osloskolen.no

AKS leder Merete

mvlie@osloskolen.no

Åpningstider: 07.30-16.45