Hovedseksjon

Base 1

Hos oss er det det ca 70 barn, 5-6 assistenter og en baseleder. Skoleåret 2024/ 2025 er det Malin som er baseleder på Base 1. 

De andre som jobber på base 1 dette skoleåret er:

Kristian- assistent

Habiba- assistent

Kimmi- assistent

Siw- assistent

Jacob- assistent

Her holder vi til

Vi har sambruk med 1. trinns klasserom og grupperom. Du finner oss i rotunden som er til venstre inn hovedinngangen og opp en liten trapp innerst i lokalet. Foruten baserommene bruker vi også gymsalen, skolebiblioteket, danserommet, mat- og helserommet og kunst- og håndverksrommet til ulike aktiviteter.

Slik har vi det på base 1

Base 1 skal være et trygt og godt sted å være for alle barna våre. Dette er det viktigste for oss som jobber her!

Det er mye frilek hos oss, men aktivitetsskolen er også en alternativ læringsarena hvor vi samarbeider med skolen om barnas faglige, sosiale og personlige utvikling. Derfor kombinerer vi frilek og kreativitet med voksenstyrte aktiviteter som understøtter det faglige arbeidet på skolen. (Du kan lese mer om forskrift for aktivitetsskolen, rammeplan for AKS og Nordpolens lokale plan og fokusområder på nettsidene våre.) Mye av det vi gjør på AKS støtter faglig utvikling. Vår periodeplan er tett knyttet opp mot skolens. Du kan lese mer om de ulike periodene i ukesbrev fra basen. I tilleggg til voksenstyrte aktiviteter og frilek har vi faste kursdager hvor barna melder seg på de kursene de ønsker. (De som ikke er på kurs har aktiviteter på basen.) Aktivitetskatalogen oppdateres når hver nye kursperiode er klar og sendes på skolemeldingsappen sammen med påmeldingslink. Det er veldig fint at foreldre og barn går igjennom aktivitetskatalogen sammen. Det blir aller best når barna meldes på kurs de faktisk er motivert for. Husk å sjekker at tidspukt passer! Vi vil gjerne at dere unngår å hente barna mens kursene pågår. Du kan lese mer om kurs på AKS her: https://nordpolen.osloskolen.no/aktivitetsskolen/vare-tilbud/denne-siden-er-under-oppdatering/

AKS hverdagen er preget av frivillighet. Det betyr at noen barn ønsker å leke fritt på basen og ute så mye som mulig, mens andre foretrekker en mer organisert hverdag med kurs og andre organiserte aktiviteter. 

Ellers er vi på base 1 veldig glade i å danse, bygge, perle, tegne, lese og spille fotball. Dette er aktiviteter vi ofte tilbyr på basen. Vi er også ganske nysgjerrige, og liker å gå på oppdagelsesferder hvor vi kan utforske og lære nye ting mens vi stiller de voksne ca hundre spørsmål samtidig!

De som jobber på base 1 samarbeider tett med lærerne på trinnet. Assistentene på basen er de samme assistentene som barna har i sine klasserom i skoledagen. Dette gir en veldig fin mulighet til å følge opp elevene gjennom hele dagen. Både det faglige som skjer i klasserommet og det sosiale samspillet mellom elevene.

Rutiner på base 1

Ved oppstart i august og i skolen ferier har vi eget opplegg for AKS. Men når skolehverdagen er i gang fungerer det slik: Vi starter med morgenAKS på Torget i 1. etg. hvor alle som skal være på AKS før skolestart må krysse seg inn. Morgenåpning er tilgjengelig for alle med heldagsplass. Det er viktig at foresatte følger barna helt frem til den som har kryssepermen slik at vi vet hvem vi har ansvaret for. Når det er gjort kan barna enten være inne på Torget (her er også skolefrokosten) eller gå ut i skolegården med en voksen etter kl. 8. Når det ringer inn sørger vi for å få barna trygt til garderoben hvor læreren henter dem. 

Etter skoledagens slutt starter vår AKSdag med innkryssing og spising i klasserommet. På mandager har vi varmmat på Torget og på fredager får vi brød/ knekkebrød med pålegg. Tirsdager, onsdager og torsdager serveres frukt, men disse dagene må barna ha med matpakke i tillegg. Du kan lese mer om mattilbudet på AKS her: https://nordpolen.osloskolen.no/aktivitetsskolen/vare-tilbud/mattilbud/. Mens vi spiser snakker vi litt om hva vi skal gjøre resten av dagen. Hvilke barn som skal på hvilke kurs, hva vi skal huske på i garderoben, hvordan vi skal være med hverandre i utelek osv. Etter spising går vi ut. Er været bra er vi mye ute og vi flytter gjerne planlagte aktiviteter utendørs. "Flettedilla", ballkurs, sjakkurs, eksperimenter og oregami kan like gjerne gjøres i det fri!

Når barna hentes må de krysses ut hos den voksne på basen som har kryssepermen. Hvis du har en beskjed som gjelder hentesituasjonen må den sendes på tekstmelding til basetelefonen før kl. 12 den dagen det gjelder. Hvis det er faste avtaler om henting kan det sendes på e- post eller skolemelding til baseleder.

Ukeplan eller ukebrev fra basen sendes på skolemeldingsappen hver fredag. På basen har vi også en infotavle som forteller hvilke voksne som er på jobb, dagens kurs, aktiviteter og annen nyttig informasjon.