Hovedseksjon

Elever med autismespekterforstyrrelse

Nordpolens gruppe med elever innenfor autismespekteret har per i dag 10 elevplasser. 
Inntaket til gruppen styres av utdanningsetaten sentralt.

Personalet vårt består av spesialpedagoger, miljøterapeuter assistenter. Våre elever har 1:1 bemanning det meste av skoledagen.

Alle elevene har et  helhetlig spesialpedagogisk behov. Vi utarbeider små delmål, og har som mål å bygge opp nye ferdigheter steg for steg. Vi er opptatt av at elevene skal utvikle et funksjonelt språk og lære seg å være i naturlige miljøer.

Vi jobber ut fra prinsipper fra Applied Behavior Aanalysis (ABA) supplert med TEACH-metoden. Pedagogene kartlegger elevene med ABLLS-R og setter mål for undervisningen. Pedagogene utarbeider pensumlister for 14 dager ut fra elevens individuell Opplæringsplan (IOP). Dette evalueres hver 14. dag og nye mål fastsettes.

Elever som har utbytte og behov for det, har tilhørignet til en klasse. De elevene som ikke har tilhørighet til en klasse, danner en gruppe hvor alle elevene har egne opplæringsmål ut fra sine egne forutsetninger og behov.

På Ativitetsskolen (AKS) jobber de samme mijøterapautene og assistentene som på skolen. De bruker også de samme lokalene. Vi har fokus på et nært samarbeid mellom skole og AKS. De elevene som har utbytte av det, deltar på ordinær AKS.

 

Her er en liten film om autisme.

 

Her kan du lese mer om Oslo kommunes spesialundervisning.