Elever med autismespekterforstyrrelse

Nordpolens gruppe med elever innenfor autismespekteret har per i dag 10 elevplasser.

Personalet vårt består av fem spesialpedagoger, tre miljøterapeuter og to assistenter. Våre elever har 1:1 bemanning det meste av skoledagen.

Alle elevene har et  helhetlig spesialpedagogisk behov. Vi utarbeider små delmål, og har som mål å bygge opp nye ferdigheter steg for steg. Vi er opptatt av at elevene skal utvikle et funksjonelt språk og lære seg å være i naturlige miljøer.

Vi jobber ut fra prinsipper fra Applied Behavior Aanalysis (ABA). Pedagogene utarbeider pensumlister for 14 dager ut fra elevens individuell Opplæringsplan (IOP). Dette evalueres hver 14. dag og nye mål fastsettes. Vi ønsker at foreldre deltar på møtene en gang i måneden.

Dette innebærer at de elevene som har utbytte og behov for det, har tilhørignet til en klasse. De elevene som ikke har tilhørighet til en klasse, danner en gruppe hvor alle elevene har egne opplæringsmål ut fra sine egne forutsetninger og behov.

På Ativitetsskolen (AKS) jobber de samme mijøterapautene og assistentene som på skolen. De bruker også de samme lokalene. Vi har fokus på et nært samarbeid mellom skole og AKS. De elevene som har utbytte av det, deltar på ordinær AKS.

Her kan du lese mer om Oslo kommunes spesialundervisning.