Base 2

Hos oss er det det ca 70 barn, 4 assistenter og baseleder. Fra august 2019 er det Mo som er baseleder på Base 2. (se kontaktinfo til høyre på siden)

De andre som jobber på base 2 skoleåret 2019/2020 er: 

Hibo- assistent

Kimmi- assistent

Zakaria- assistent

Sultana- assistent

Her holder vi til

Vi har sambruk med 2. trinns klasserom og grupperom. Du finner oss i rotunden som er til venstre inn hovedinngangen og opp en liten trapp innerst i lokalet. Foruten baserommene bruker vi også gymsalen, skolebiblioteket, danserommet, mat- og helserommet og kunst- og håndverksrommet til ulike aktiviteter.

Slik har vi det på base 2

Base 2 skal være et trygt og godt sted å være for alle barna våre. Dette er det viktigste for oss som jobber her!

Vi på base 2 liker fortsatt å leke mye! Vi samarbeider også tett med skolen når det gjelder barnas faglige, sosiale og personlige utvikling. Vi kombinerer frilek med kreativitet og voksenstyrte aktiviteter både inne og ute. (Du kan lese mer om forskrift for aktivitetsskolen, rammeplan for AKS og Nordpolens lokale plan og fokusområder på nettsidene våre.)

Vi har lærinsgstøttende aktiviteter en dag i uka som er obligatorisk for alle. På de ukentlige samarbeidsmøtene med lærerne planlegger basen hva vi skal jobbe med i dagene fremover. Temaene skal samsvare med det faglige innholdet på skolen for samme periode.

Vi har tre faste kursdager på base 2 hvor barna melder seg på de kursene de selv ønsker. Hvert kurs går over 6-8 uker og det er viktig at barna fullfører når de har meldt seg på et kurs. Kurskatalogen oppdateres hver nye kursperiode og du kan lese mer om kursene i menyen til høyre på denne siden

Ellers har vi også mange aktiviteter som ikke nødvendigvis er planlagt på forhånd. På varme dager tar vi frem vannslangen, om vinteren kan vi bygge en felles snøborg eller vi har små prosjekter for lego, lesing, ballspill osv.

I menyen til høyre finner du også ukesbrev for base 2. Her kan du se og lese litt om hvordan vi har hatt det på AKS i det siste.

Rutiner på base 2

Vi starter med morgenAKS på Torget i 1. etg. hvor alle som skal være på AKS før skolestart må krysse seg inn. Det er viktig at foresatte følger barna helt frem til den som har kryssepermen slik at vi vet hvem vi har ansvaret for. Når det er gjort kan barna enten være inne på Torget (her er også skolefrokosten) eller gå ut i skolegården med en voksen. Når det ringer inn sørger vi for å få barna trygt til garderoben hvor læreren henter dem.

Etter skoledagens slutt starter vår AKS dag med innkryssing og spising i klasserommene. På tirsdager har vi varmmat på Torget og fredag serverer vi brød/ knekkebrød med pålegg. Barna trenger ikke ekstra matpakke de dagene. Du kan lese mer om mattilbudet på AKS her: https://nordpolen.osloskolen.no/aktivitetsskolen/vare-tilbud/mattilbud/. Mens vi spiser snakker vi litt om hva vi skal gjøre resten av dagen. Etter spising går vi ut. Er været bra er vi mye ute og vi flytter gjerne planlagte aktiviteter utendørs. "Flettedilla", ballkurs, sjakkurs og oregami kan like gjerne gjøres i det fri J

Som en hovedregel har vi eksterne og interne kurs for barna mellom kl. 15 og 16 mandag, tirsdag og torsdag. Det er fint om foresatte unngår å hente barna mens kursene holder på. 

Når barna hentes må de krysses ut i AKS resepsjonen i 1. etg. Den voksne som sitter der har kryssepermen og oversikt over alle beskjeder som gjelder henting av barna. Hvis du har en beskjed som gjelder hentesituasjonen må den sendes på tekstmelding til basetelefonen før kl. 12.

Ukeplanen til AKS kommer som ranselpost sammen med skolens ukeplan hver uke. På basen har vi også en infotavle som forteller hvilke voksne som er på jobb, dagens kurs, aktiviteter og annen nyttig informasjon.