Hovedseksjon

Base 2

Hos oss er det det ca 70 barn, 4 assistenter og baseleder. Fra august 2024 er det Andrès som er baseleder på Base 2. (se kontaktinfo til høyre på siden)

De andre som jobber på base 2 skoleåret 2024/2025 er: 

Hibo- assistent

Fartun- assistent

Desta- assistent

Farida- assistent

Her holder vi til

Vi har sambruk med 2. trinns klasserom og grupperom. Du finner oss i rotunden som er til venstre inn hovedinngangen og opp en liten trapp innerst i lokalet. Foruten baserommene bruker vi også gymsalen, skolebiblioteket, danserommet, mat- og helserommet, musikkrommet og kunst- og håndverksrommet til ulike aktiviteter.

Slik har vi det på base 2

Base 2 skal være et trygt og godt sted å være for alle barna våre. Dette er det viktigste for oss som jobber her!

Vi på base 2 liker fortsatt å leke mye! Vi samarbeider også tett med skolen når det gjelder barnas faglige, sosiale og personlige utvikling. Vi kombinerer frilek med kreativitet og voksenstyrte aktiviteter både inne og ute. (Du kan lese mer om forskrift for aktivitetsskolen, rammeplan for AKS og Nordpolens lokale plan og fokusområder på nettsidene våre.)

Våre læringsstøttende aktiviteter er basert på basens periodeplan som er tett knyttet opp mot skolens temaårsplan. På de ukentlige samarbeidsmøtene med lærerne planlegger basen hva vi skal jobbe med i dagene fremover. 

Vi har faste kursdager på base 2 hvor barna melder seg på de kursene de selv ønsker. Hvert kurs går over 6-8 uker. Det er viktig at foreldre snakker med barna før påmelding. Det er ikke gøy å måtte gå på kurs man egentlig ikke har lyst til. Også fint om foreldre noterer seg tidspunkt for kursene slik at ingen hentes før kurset er ferdig. Kurskatalogen oppdateres hver nye kursperiode og sendes på skolemelding sammen med påloggingslenke. Du kan lese mer om kurstilbudet vårt her: https://nordpolen.osloskolen.no/aktivitetsskolen/vare-tilbud/denne-siden-er-under-oppdatering/

Vi har også mange aktiviteter som ikke nødvendigvis er planlagt på forhånd. På varme dager tar vi frem vannslangen, om vinteren kan vi bygge en felles snøborg eller vi har små prosjekter for lego, lesing, ballspill osv.

Rutiner på base 2

Vi starter med morgenAKS på Torget i 1. etg. hvor alle som skal være på AKS før skolestart må krysse seg inn. (kun for barn med heldagsplass.) Det er viktig at foresatte følger barna helt frem til den som har kryssepermen slik at vi vet hvem vi har ansvaret for. Når det er gjort kan barna enten være inne på Torget (her er også skolefrokosten) eller gå ut i skolegården med en voksen etter kl. 8. Når det ringer inn sørger vi for å få barna trygt til garderoben hvor læreren henter dem.

Etter skoledagens slutt starter vår AKS dag med innkryssing og spising i klasserommene. På tirsdager har vi varmmat på Torget og fredag serverer vi brød/ knekkebrød med pålegg. mandager, onsdager og torsdager serverer vi frukt, men barna må i tillegg ha med ekstra matpakke. Du kan lese mer om mattilbudet på AKS her: https://nordpolen.osloskolen.no/aktivitetsskolen/vare-tilbud/mattilbud/. Mens vi spiser snakker vi litt om hva vi skal gjøre resten av dagen, hvilke elever som skal på hvilke kurs, hva vi skal huske på i garderoben, hvordan vi skal være mot hverandre i lek osv. Etter spising går vi ut. Er været bra er vi mye ute og vi flytter gjerne planlagte aktiviteter utendørs. "Flettedilla", ballkurs, sjakkurs, eksperimenter og oregami kan like gjerne gjøres i det fri!

Når barna hentes må de krysses ut hos den voksne på basen som har kryssepermen. Hvis du har en beskjed som gjelder hentesituasjonen må den sendes på tekstmelding til basetelefonen før kl. 12. Beskjeder om faste avtaler sendes til baseleder på e- post eller skolemelding.

Ukeplanen eller ukesbrev fra AKS sendes på skolemelding hver fredag. På basen har vi også en infotavle som forteller hvilke voksne som er på jobb, dagens kurs, aktiviteter og annen nyttig informasjon.