Hovedseksjon

Base 2

Hos oss er det det ca 70 barn, 4 assistenter og baseleder. Fra august 2022 er det Malin som er baseleder på Base 2. (se kontaktinfo til høyre på siden)

De andre som jobber på base 2 skoleåret 2022/2023 er: 

Habiba- assistent

Kimmi- assistent

Siw- assistent

Oliver- Praksis

Her holder vi til

Vi har sambruk med 2. trinns klasserom og grupperom. Du finner oss i rotunden som er til venstre inn hovedinngangen og opp en liten trapp innerst i lokalet. Foruten baserommene bruker vi også gymsalen, skolebiblioteket, danserommet, mat- og helserommet, musikkrommet og kunst- og håndverksrommet til ulike aktiviteter.

Slik har vi det på base 2

Base 2 skal være et trygt og godt sted å være for alle barna våre. Dette er det viktigste for oss som jobber her!

Vi på base 2 liker fortsatt å leke mye! Vi samarbeider også tett med skolen når det gjelder barnas faglige, sosiale og personlige utvikling. Vi kombinerer frilek med kreativitet og voksenstyrte aktiviteter både inne og ute. (Du kan lese mer om forskrift for aktivitetsskolen, rammeplan for AKS og Nordpolens lokale plan og fokusområder på nettsidene våre.)

Vi har lærinsgstøttende aktiviteter en dag i uka som er obligatorisk for alle. På de ukentlige samarbeidsmøtene med lærerne planlegger basen hva vi skal jobbe med i dagene fremover. Temaene skal samsvare med det faglige innholdet på skolen for samme periode.

Vi har faste kursdager på base 2 hvor barna melder seg på de kursene de selv ønsker. Hvert kurs går over 6-8 uker. Det er viktig at foreldre snakker med barna før påmelding. Det er ikke gøy å måtte gå på kurs man egentlig ikke har lyst til. Også fint om foreldre noterer seg tidspunkt for kursene slik at ingen hentes før kurset er ferdig. Kurskatalogen oppdateres hver nye kursperiode og publiseres i menyen til høyre på basenes hjemmeside. Du kan lese mer om kurstilbudet vårt her: https://nordpolen.osloskolen.no/aktivitetsskolen/vare-tilbud/denne-siden-er-under-oppdatering/

Vi har også mange aktiviteter som ikke nødvendigvis er planlagt på forhånd. På varme dager tar vi frem vannslangen, om vinteren kan vi bygge en felles snøborg eller vi har små prosjekter for lego, lesing, ballspill osv.

Rutiner på base 2

Vi starter med morgenAKS på Torget i 1. etg. hvor alle som skal være på AKS før skolestart må krysse seg inn. Det er viktig at foresatte følger barna helt frem til den som har kryssepermen slik at vi vet hvem vi har ansvaret for. Når det er gjort kan barna enten være inne på Torget (her er også skolefrokosten) eller gå ut i skolegården med en voksen. Når det ringer inn sørger vi for å få barna trygt til garderoben hvor læreren henter dem.

Etter skoledagens slutt starter vår AKS dag med innkryssing og spising i klasserommene. På tirsdager har vi varmmat på Torget og fredag serverer vi brød/ knekkebrød med pålegg. mandager, onsdager og torsdager serverer vi frukt, men barna må i tillegg ha med ekstra matpakke. Du kan lese mer om mattilbudet på AKS her: https://nordpolen.osloskolen.no/aktivitetsskolen/vare-tilbud/mattilbud/. Mens vi spiser snakker vi litt om hva vi skal gjøre resten av dagen. Etter spising går vi ut. Er været bra er vi mye ute og vi flytter gjerne planlagte aktiviteter utendørs. "Flettedilla", ballkurs, sjakkurs og oregami kan like gjerne gjøres i det fri!

Vi sørger for å sende barna på kurs og aktiviteter til riktig tid. Vi setter

Når barna hentes må de krysses ut hos den voksne på basen som har kryssepermen. Hvis du har en beskjed som gjelder hentesituasjonen må den sendes på tekstmelding til basetelefonen før kl. 12. Beskjeder om faste avtaler sendes til baseleder på e- post.

Ukeplanen eller ukesbrev fra AKS sendes på skolemelding hver fredag. På basen har vi også en infotavle som forteller hvilke voksne som er på jobb, dagens kurs, aktiviteter og annen nyttig informasjon.