Hovedseksjon

Nøtteallergi

 

Hva gjøres:

Skolen mottar melding fra foresatte om nøtteallergi hos en elev.

      Skolen informerer foresatte om retningslinjene fra Helsedirektoratet

 

 

Dokumentasjon fra spesialist

      Dersom foresatte mener det er behov for tilrettelegging i form av nøttefrie soner på skolen, skal det innhentes dokumentasjon fra en spesialist ihht retningslinjene fra Helsedirektoratet.

Spesialistuttalelsen skal bekrefte at tilrettelegging er nødvendig og et evt. behov for nøttefrie soner skal presiseres.

       Skolen iverksetter normalt ikke tiltak før dokumentasjon fra spesialist foreligger.

Informasjon om tilrettelegging til foreldregrupper

      Dersom punktet over er ivaretatt skal det gå ut informasjon til alle foresatte som berøres av tilretteleggingen. Dersom tilfellet gjelder nøttefrie soner som elevens klasserom skal det også vurderes om informasjon må ut til andre som bruker lokalene, for eksempel AKS.

      Ledelsen utarbeider et standard informasjonsskriv vedr. nøtteallergi, med tilpassing til det enkelte tilfelle

Øvrig informasjon

      Skolens rutiner for håndtering av nøtteallergi skal fremgå på hjemmesidene, med link til Helsedirektoratets retningslinjer.

      Lærer informerer om tilrettelegging på foreldremøte eller via skolemelding i de klassene som er berørt.

Jevnlig vurdering

      Foresatte bes informere skolen ved en evt. endring i allergiens alvorlighetsgrad eller annet som gjør at tilretteleggingen bør justeres.