Hovedseksjon

Skolens historie

Bilde av skolegården

Skolen ligger på Sandaker i Sagene bydel og holder til i lokalene hvor tidligere Sandaker videregående skole holdt til fra 1984 til 2011. Skolebygget er fra 1959, og det er arkitekt Finn Bryn som har tegnet skolen. Bygningen står på byantikvarens gule liste, så fasaden er opprinnelig, men hele skolen ble renovert innvendig i 2011–2012.

I dag fremstår skolen som ny og moderne. Skolen er lys og trivelig, og godt utstyrt. Alle klassetrinn har et hjemmeområde med klasserom og skyvedører som gjør at man kan variere gruppestørrelsen etter behov. Hvert hjemmeområde har også grupperom av forskjellige størrelse. Dette gir mulighet for å tilpasse opplæringen for elevene på trinnet. Lærernes arbeidsrom ligger også på hjemmeområdet. Uteområdet er godt utstyrt med mange forskjellige lekeapparater. Våren 2018 fikk skolen et flott nytt lekeapparat.

Nordpolen skole er bygget for 1.–10.trinn og en liten byomfattende gruppe for barn med autisme. Skolen har kapasitet til i overkant 800 elever og er bygget som en treparallell skole, med 80 elever pr. trinn og 10 elever i spesialgruppa.

August 2012 åpnet Oslos ordfører, Fabian Stang, Nordpolen skole. Skolen hadde da 120 elever fordelt på 1.–3.trinn. Skolen utvidet med ett trinn pr. skoleår og høsten 2019 var første høsten nådde  skolen klasser på alle trinn (1.–10.).

Eivind Dahl var skolen første rektor (2012–2016) og Silje Nilsen overtok som rektor etter Eivind (2015–).

Skolen har jobbet mye med elevmiljø, læringsteknologi og systematisk lese- og skriveopplæringog god sammenheng mellom skole og aktivitetsskolen.

Høsten 2015 startet skolen å jobbe sammen med bydelen i prosjektet "skolen i nærmiljøet- nærmiljøet i skolen". Prosjektet så på hvordan skolen og nærmiljøet kunne jobbe sammen for det beste for våre elever og deres familier. Dette prosjektet førte oss videre til et EU- prosjektet, PACT, hvor vi så på hvordan ulike aktører kan bidra inn for at elever skal fullføre og bestå videregående utdanning.