Skolens historie

Bilde av skolegården

Skolen, tidligere kjent som Sandaker skole, har tidligere vært ungdomsskolen og videregående skole, men er gjort om til en barne- og ungdomsskole (1.-10.) Skolen har plass til 840 elever, hvorav 30 elever skal gå i mottaksklasser og 8 elever i skolens byomfattende spesialgruppe for elever med autisme. I tilknytning til skolen ligger det en barnehage.

Skolen er en lys, trivelig, topp moderne skole som er godt utstyrt. Alle klassetrinn har et hjemmeområde med klasserom og skyvedører som gjør at man kan variere gruppestørrelsene etter behov. Hvert hjemmeområde har også grupperom av forskjellig størrelse. Dette gir gode muligheter for å tilpasse opplæringen for elevene på trinnet. Lærernes arbeidsrom ligger også på hjemmeområdet. Uteområdet er godt utstyrt med mange forskjellige lekeapparater.