Hovedseksjon

Rus

  • Trine Marita Lyshaug, Ruskonsulent for ungdom: 940 01 249
  • Marie Therese Coron Huchard, veileder i hasjavvending: 902 43 917
  • Hege Beate Johansen, Helsesykepleier: 911 84 486
  • Hanne Skarbø, Helsesykepleier: 908 48 276
  • Trygghetsvandrerne
  • Michael Cryz, SaLTo Budel Sagene,  904 72 481