Hovedseksjon

Baseledere/ kontakt basene

Baselederne har ansvar for å følge opp oppholdsbetaling på sin base, og spørsmål vedrørende fakturering kan rettes til dem.

Det er viktig å merke seg at baselederne har kontortid mellom 08.30–12.00 hver dag, så alle beskjeder rundt henting av barnet må sendes via SMS til basetelefonen innen klokka 12.00 samme dag.

Det er baselederne som bemanner basetelefonen på dagtid. Under AKS-tiden kan basetelefonen bemannes også av andre assistenter på basen.