Hovedseksjon

Base 3-4

Hos oss er det det ca 100 barn, 6-7 assistenter og en baseleder. Skoleåret 2024/ 2025 er Markus baseleder på base 3-4. 

De andre som jobber på basen dette skoleåret er:

Meenakshi - assistent
Annelise - assistent
Vebjørn - assistent
Mai - assistent
Hedda- assistent

Her holder vi til

Vi har sambruk med 3. og 4. trinns klasserom og grupperom. Du finner oss i 3. etg. opp trappene når du kommer inn hovedinngangen. I tillegg til baserommene bruker vi også gymsalen, musikkrommet, skolebiblioteket, danserommet, mat- og helserommet og kunst- og håndverksrommet til ulike aktiviteter.

Slik har vi det på base 3-4

Base 3-4 skal være et trygt og godt sted å være for alle barna våre. Dette er det viktigste for oss som jobber her!

Vi leker fortsatt mye på 3. og 4. trinn! Samtidig begynner vi å bli litt større og da har vi noen privilegier. Vi er for eksempel de eneste som får være med på Lyttevenn, henge på Klubben og dra til Tusenfryd hver vår (4.trinn). Det er også mye brettspill, pingpong, skating og annet gøy som skjer hos oss. 

De som jobber på base 3-4 samarbeider tett med lærerne på trinnet. Assistentene på basen er de samme assistentene som barna har i sine klasserom i skoledagen. Dette er en veldig fin mulighet til å følge opp elevene gjennom hele dagen. Både det faglige som skjer i klasserommet og det sosiale samspillet mellom elevene.

(Du kan lese mer om forskrift for aktivitetsskolen, rammeplan for AKS og Nordpolens lokale plan og fokusområder på nettsidene våre.)

Våre læringsstøttende aktiviteter baserer seg på basens periodeplan. Denne er tett knyttet opp mot skolens temaårsplan.

Vi har faste kursdager på base 3-4. Da melder dere barna på kursene de selv ønsker. Hvert kurs går over 6-8 uker og det er viktig at barna fullfører når de har meldt seg på et kurs. Husk å notere tidene for kurs slik at barn ikke blir hentet før kurset er ferdig. Kurskatalogen oppdateres hver nye kursperiode og sendes på skolemelding sammen med påmeldingslenke. Du kan lese mer om kurstilbudet på AKS her: https://nordpolen.osloskolen.no/aktivitetsskolen/vare-tilbud/denne-siden-er-under-oppdatering/

Rutiner på base 3-4

De som er på AKS om morgenen (kun heldagsplass) går til Torget og krysser seg inn. De som ikke blir levert må selv finne den voksen som har kryssepermen, slik at vi vet hvem vi har ansvaret for. Når det er gjort kan barna enten være inne på Torget (her er også skolefrokosten) eller gå ut i skolegården med en voksen etter kl. 8.

Etter skoletiden overtar assistenten elevene i klasserommet og krysser dem inn på AKS. Under spising snakker vi om planene for dagen og minner barna på aktiviteter, kurs osv vi har planlagt. Vi minner om hva vi skal huske på i garderoben og hvordan vi skal være med hverandre i lek. På onsdager (3. trinn) og torsdager (4. trinn) har vi varmmat på Torget og barna trenger ikke ekstra matpakke den dagen.  I tillegg er det serverer vi knekkebrød/ brød med pålegg på fredager. De andre dagene serverer vi frukt eller grønnsaker. Du kan lese mer om mat på AKS her: https://nordpolen.osloskolen.no/aktivitetsskolen/vare-tilbud/mattilbud/

Etter spising har vi frilek ute. Er været bra flytter vi ofte planlagte aktiviteter utendørs. På base 3-4 kan vi være mer fleksible på det vi har planlagt, men kursene flytter vi ikke på.

Når barna hentes, eller har avtale om å gå hjem selv, må de krysses ut hos den voksne som har basens krysseperm. Hvis du har en beskjed som gjelder hentesituasjonen må den sendes basetelefonen innen kl. 12 samme dag. Faste beskjeder sendes på e- post eller skolemelding til baseleder. 

Ukeplanen eller ukebrev kommer på skolemelding hver fredag. 

På basen henger det en stor infotavle som forteller hvilke voksne som er på jobb, dagens kurs, aktiviteter og annen nyttig informasjon.