Base 3-4

Hos oss er det det ca 80 barn, 5 assistenter og en baseleder. Skoleåret 2019/ 2020 er Andrès baseleder frem til Malin kommer tilbake fra permisjon i januar. 

De andre som jobber på base 3-4 dette skoleåret er:

Siw - assistent
Cato - assistent
Kim - assistent
Grace - assistent
Fartun - assistent

Her holder vi til

Vi har sambruk med 3. og 4. trinns klasserom og grupperom. Du finner oss i 3. etg. opp trappene når du kommer inn hovedinngangen. I tillegg til baserommene bruker vi også gymsalen, skolebiblioteket, danserommet, mat- og helserommet og kunst- og håndverksrommet til ulike aktiviteter.

Slik har vi det på base 3-4

Base 3-4 skal være et trygt og godt sted å være for alle barna våre. Dette er det viktigste for oss som jobber her!

Vi leker fortsatt mye på 3. og 4. trinn! Samtidig begynner vi å bli litt større og da har vi noen privilegier. Vi er for eksempel de eneste som får gå på "Sinnasnekkern", et snekre- fikse- og ordne kurs som vi har med vaktmester Morten som også er utdannet tømrer. 4. trinn drar også til Tusenfryd hver vår, og det er et stort høydepunkt! Hos oss er det også mye brettspill, pingpong, skating og annet gøy.

De som jobber på base 3-4 samarbeider tett med lærerne på trinnet. Assistentene på basen er de samme assistentene som barna har i sine klasserom i skoledagen. Dette er en veldig fin mulighet til å følge opp elevene gjennom hele dagen. Både det faglige som skjer i klasserommet og det sosiale samspillet mellom elevene.

(Du kan lese mer om forskrift for aktivitetsskolen, rammeplan for AKS og Nordpolens lokale plan og fokusområder på nettsidene våre.)

Vi har lærinsgstøttende aktiviteter en dag i uka som er obligatorisk for alle. Disse aktivitetene speiler det elevene jobber faglig med i klassen den respektive uka. Læringsstøttende aktiviteter er fastsatt på timeplan, men veldig mange av de andre aktivitetene vi har hver dag på basen er i høyestegrad læringsstøttende både i forhold til faglige og sosiale mål i skolen.

Tre dager i uka har vi kurs dag på base 3-4. Da melder barna seg på kursene de selv ønsker. Hvert kurs går over 6-8 uker og det er viktig at barna fullfører når de har meldt seg på et kurs. Kurskatalogen oppdateres hver nye kursperiode og du kan lese mer om kursene i menyen til høyre på denne siden

Rutiner på base 3-4

De som er på AKS om morgenen går til Torget og krysser seg inn. De som ikke blir levert må selv finne den voksen som har kryssepermen, slik at vi vet hvem vi har ansvaret for. Når det er gjort kan barna enten være inne på Torget (her er også skolefrokosten) eller gå ut i skolegården med en voksen.

Etter skoletiden overtar assistenten elevene i klasserommet og krysser dem inn på AKS. Under spising snakker vi om planene for dagen og minner barna på aktiviteter, kurs osv vi har planlagt. På torsdager (3. trinn) og onsdager (4. trinn) har vi varmmat på Torget og barna trenger ikke ekstra matpakke den dagen. I tillegg er det serverer vi knekkebrød/ brød med pålegg på fredager. Du kan lese mer om mat på AKS her: https://nordpolen.osloskolen.no/aktivitetsskolen/vare-tilbud/mattilbud/

Etter spising har vi frilek ute. Er været bra flytter vi ofte planlagte aktiviteter utendørs. På base 3-4 kan vi være mer fleksible på det vi har planlagt, men kursene flytter vi ikke på. Vi har kursdag mandag, tirsdag og torsdag hvor både interne og eksterne kursholdere jobber med barna. Kursene foregår vanligvis mellom kl. 15 og 16, det er fint om foresatte unngår å hente mens kursene holder på. Vi varierer på kurstilbudet, men du finner den gjeldene kurskatalogen i menyen til høyre på denne siden.

Når barna hentes, eller har avtale om å gå hjem selv, må de krysses ut i AKS resepsjonen i 1. etg. Den voksne som sitter der har kryssepermen og oversikt over alle beskjeder som gjelder hentesituasjonen. Hvis du har en beskjed som gjelder hentesituasjonen må den sendes basetelefonen innen kl. 12 samme dag. 

Ukeplanen kommer som ranselpost sammen med skolens ukeplan hver uke. Du finner den også sammen med ukebrev i menyen til høyre på denne siden.

På basen henger det en stor infotavle som forteller hvilke voksne som er på jobb, dagens kurs, aktiviteter og annen nyttig informasjon.

Praktisk info Base 3-4

Basetelefon:
Base 3 og 4: 90411204

Baseleder Andrès:
jocua001@osloskolen.no

Undervisningsinspektør med ansvar for AKS: Merete: 95815160
merete.voje.lie@ude.oslo.kommune.no

Åpningstider: 07.30-16.45