Hovedseksjon

AKS-leder

AKS-leder er avdelingsleder og er en del av skolens ledelse. 

Kontaktinformasjon:

Merete Voje Lie
E-post: mvlie@osloskolen.no
Tlf.: 958 15 160