AKS-leder

AKS-leder er undervisningsinspektør og er en del av skolens ledelse. 

Kontaktinformasjon:

Merete Voje Lie
E-post: merete.voje.lie@ude.oslo.kommune.no
Tlf.: 958 15 160