Klage på karakterer

Forskjellige skoleelementer

Du kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnamålet. Det vil si at du kan klage både på standpunktkarakter og eksamenskarakter.
Klageretten gjelder også hvis du ikke får standpunkt- eller terminkarakter. Skjer det skal du og foreldrende dine fått skriftlig varsel om dette,
Du kan ikke klage på underveisvurderingen. Underveisvurderingen er et refskap for deg og lærer i læringsprosessen. Dersom du eller foreldrene dine mener at skolen ikke har gitt deg underveisvurdering som følger av regelverket, kan dere ta dette opp med skolen.

Hvem kan klage på karakter?

Du som er elev, eller den gu gir skriftlig fullmakt, har rett til å klage på karakter. Er du under 15 år, må foreldrene dine samtykk i klagen. Foreldre til elever som er under 18 år har klagerett, det betyr at de har rett til å klage selv om eleven ikk er enig i det.

Hvordan klager du?

Klagen må være skriftelig, og den som klager må underskrive klagen. Det må stå i klagen hva du klager på.
Hvis du klager på karakter etter skriftlig eksamen trenger du ikke å begrunne klagen. Hvis du klager på standpunktskarakter, på karakter i orden og oppførsel eller muntlig avgangsprøve, bør du begrunne klagen.

Når er klagefristen?

Klagefristen er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunktet du eller foreldrene dine er gjort kjent med karakteren, eller burde gjort dere kjent med den. Hvis du ber om begrunnelse for karakteren, blir klagefristen avbrutt, og ny 10 dagers frist gjelder fra det tidspunktet du har fått begrunnelsen.

Du kan lese hele veiledningen "orientering om retten til å klage på karakter" her.