10. trinn

Innsats for andre

Frivillig arbeid har lange tradisjoner i Norge og foregår innenfor samfunnsområder som idrett, kulturliv, eldreomsorg, barne- og ungdomsarbeid, organisasjonsliv og politikk. Gjennom frivillig arbeid kan alle som ønsker det, delta i meningsfylt og samfunnsnyttig virksomhet. Lokalsamfunnet trenger også i framtida engasjerte mennesker som er villige til å bidra med egne ressurser og kunnskaper for å løse oppgaver som gir verdiskaping. Valgfaget innsats for andre skal gi ungdom en mulighet til å være aktive deltakere i lokalsamfunnet.


Design og re-design

Valgfaget design og re-design skal legge til rette for at elevene får utvikle kreativitet, skaperglede og mestring, og at håndverk og kulturarv ivaretas. Dette skjer gjennom en designprosess der praktiske løsninger fra idé til ferdig produkter står sentralt. Arbeidet innebærer å planlegge, designe og framstille et produkt ut fra egne ideer eller i samarbeid med andre.


Reiseliv

Valgfaget skal medverke til at elevene får kunnskap om sentrale reisemål lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Elevene skal kunne bruke informasjon fra ulike reiseaktører lokalt og nasjonalt. Valfaget skal òg være med på å gi innsikt i kulturelle særtrekk og levesett ved egne og andre kulturer. Videre skal elevane kunne presentere ulike reisemål og kostnader ved ulike reiser og reisemåter.