Hovedseksjon

10. trinn

Innsats for andre

"Innsats for andre" er et valgfag som handler om å gi elevene praktisk erfaring med frivillig arbeid og muligheten til å gjøre noe for andre og bidra til fellesskapet. På Nordpolen skole tilbys valgfaget på 10. trinn, og elevene som har faget er elevmentorer ved skolen. Elevene som ønsker å bli elevmentor og har valgfaget "innsats for andre", må skrive en søknad på slutten av 9. trinn. I løpet av skoleåret på 10. trinn bidrar elevmentorene med ulike sosiale tiltak på skolen. De har et spesielt fokus rettet mot 8. trinn som er nye elever på ungdomskolen. Valgfaget "innsats for andre" skal bidra til at elevene kan oppleve verdien av å gjøre noe for andre og å være til nytte, der de bruker sine egne ressurser i samarbeid med andre.

Elevmentorordningen er en del av Voksne barn sin drømmeskolemodell. Du kan lese mer om Nordpolen skole og drømmeskolen her: https://nordpolen.osloskolen.no/fagtilbud/satsingsomrader/drommeskolen/

 

Design og re-design

Valgfaget design og re-design skal legge til rette for at elevene får utvikle kreativitet, skaperglede og mestring, og at håndverk og kulturarv ivaretas. Dette skjer gjennom en designprosess der praktiske løsninger fra idé til ferdig produkter står sentralt. Arbeidet innebærer å planlegge, designe og framstille et produkt ut fra egne ideer eller i samarbeid med andre.

https://www.udir.no/lk20/dor01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv308

 

Programmering

I programmeringsfaget lærer vi grunnleggende prinsipper i programmering som variabler, løkker, betingelser og funksjoner. Vi bruker programmeringsspråk som Scratch, MakeCode, Processing og Python, som er enkle å lære og lar oss lage spennende programmer.

Vi analyserer problemer, deler dem opp i mindre delproblemer og løser dem ved hjelp av programmering. Vi lærer også å planlegge og lage brukervennlige digitale produkter.

Særlig fokuserer vi på Python, et tekstbasert programmeringsspråk som gir oss muligheten til å skrive mer avansert kode. Vi lærer grunnleggende syntaks og konsepter i Python for å utvikle egne programmer og løse problemer.

I tillegg lærer vi også om hvordan datamaskiner fungerer og hvordan de behandler instruksjoner. Dette gir oss en dypere forståelse av hvordan programmer og dataprogrammering spiller en rolle i teknologiens verden.

Her er lenken til læreplanen for programmeringsfaget:

Læreplan for Programmering.Her finner du mer detaljert informasjon om hva vi skal lære i faget.

 

Fysisk aktivitet og helse

Ulike fysiske aktiviteter står sentralt i faget. Tradisjonelle lagidretter, individuelle idretts- og treningsaktiviteter, alternative treningsformer og friluftsliv er alle elementer som kan trekkes inn i opplæringen for å gi elevene fysiske utfordringer og positive opplevelser. Opplæringen skal ha fokus på bevegelsesglede, mestring, nysgjerrighet og samarbeid og derved motivere til fysisk aktivitet, også utenfor skolen. 

 

Kulturarv - dyrking og vekst

Dyrking og Vekst er Osloskolens grønneste fag. På 10. trinn får elevene mulighet til å lære seg å dyrke både innen- og utendørs. Jordbruk og hjemmedyrking forandrer seg, og nye måter å plante på kommer stadig. En av hensiktene med faget er å henge med på denne utviklingen.

Samtidig ser vi tilbake i tid for å forstå viktigheten av å være selvberget. Å kunne skaffe egen mat har vært, og er avgjørende. Her spiller historien inn i faget.

Kulturarv inneholder noe teori, men er i hovedsak praktisk rettet. I vinterhalvåret dyrker vi i vårt eget drivhus som ligger i tilknytning til naturfagssalen, mens vi dyrker ute så fort vær og temperatur tillater det.

Valgfag 10.trinn