Digitalt informasjonsmøte for spesialpedagogisk avdeling

To. 12.11.

14:0015:00

Nordpolen skole har en byomfattende spesialpedagogisk avdeling for 10 elever på 1.-7. trinn med diagnose innenfor autismespekteret. Høsten 2021 har vi en ledig elevplass.

I forbindelse med inntak til spesialgrupper for skoleåret 2021/2022 ønsker vi å invitere foreldre og pedagoger til et digitalt informasjonsmøte.