Autismespekterforstyrrelse

Glade skoleelever, illustrasjon

Det er det ikke, men heller et sett av forskjellige funksjonsnedsettelser. Noen barn med autisme fungerer nesten helt som normalt, men de mest alvorlige variantene gjør at barnet ikke klarer å kommunisere med verden i det hele tatt.

Det er stor variasjon på hvordan autisme påvirker barnets fundering. Barn med autisme har som regel utfordringer innen tre områder. Disse kalles autismetriaden:

  • Sosialt samspill
  • sosial kommunikasjon
  • Fleksibilitet og sosial forestillingsevne

I tillegg til triaden ser man at noen har gjentagende og repeterende adferdsmønster, f.eks vifting med hender, lage lyder, rugge med kroppen, gå i ring etc. Noen kan også ha problemer med forandringer av f.eks rutiner.

For oss er det viktig at elevene ikke omtales som autister. De er først og fremst seg selv, men det å ha en autismediagnose gjør at de kan møte større utfordriner enn andre. Vi er derfor opptatt av å kalle dem barn med autisme.