Velkommen til innskrivning

Gutt og jente illustrasjon

Tid og sted:
Mandag 9. desember mellom kl. 16.00 og 17.30 -  på hjemmeområde 1 og 2, eller tirsdag 10. desember mellom kl. 8.30 og 9.30 i administrasjonen i 2. etg.

Barnet må skrives inn ved bostedsskolen selv om:
-  familien planlegger flytting før skolestart i august 2020
- det søkes om utsatt skolestart
- det søkes om opptak i spesialskole eller spesialgruppe ved en annen skole
- det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivningsskolen

Fyll ut innskrivningsskjema dere har fått i posten før dere møter til innskrivning.

 

Vi gleder oss veldig til å treffe dere!