Trivselsundersøkelsen for 1.-4.trinn

Barn hopper paradis.

Oslo bystyre har vedtatt at det skal gjennomføres en trivselsundersøkelse for de eldste barna i barnehagen og elever på 1.-4. trinn i grunnskolen. Formålet med undersøkelsen er at de yngste elevene skal få mulighet til å gi uttrykk for sin egen opplevelse av ulike forhold ved skolemiljøet. Undersøkelsen skal gi skolen verdifull kunnskap i arbeidet for et godt og trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Undersøkelsen skal gjennomføres ved alle skoler med 1.-4. trinn i perioden 15.
oktober-15. desember 2020.

Undersøkelsen inneholder 20 spørsmål. Spørsmålene omhandler temaene trivsel, støtte fra voksne på skolen, vennskap og lek, medvirkning, samt lekser.

Undersøkelsen skal gjennomføres elektronisk med en visuell utforming og
høytlesningsfunksjon tilpasset målgruppen. Eleven skal gjennomføre undersøkelsen på nettbrett eller PC. Skolen skal legge til rette for at elevene kan gjennomføre selvstendig, uten hjelp fra voksne.

Undersøkelsen er anonym. Besvarelser kan ikke spores tilbake til den enkelte elev.
Det er frivillig for barnet å delta i undersøkelsen. Det vil si at du som foresatt, har anledning til å reservere ditt barn fra deltakelse i forkant av gjennomføringen.
Dersom du ønsker å reservere ditt barn fra deltakelse, kan du ta kontakt med barnets kontaktlærer på e-post eller via Skolemelding.
Du reserverer ved å skrive: Jeg reserverer (barnets navn) i klasse (klasse) fra deltakelse i trivselsundersøkelse 1.-4. trinn høsten 2020. Frist for reservasjon: 15.10.20

For ytterligere informasjon om Trivselsundersøkelsen på 1.-4. trinn, samt oversikt over spørsmålene i undersøkelsen, trykk her.
Har du spørsmål, ta kontakt på trivsel1-4@ude.oslo.kommune.no