Trenger du noen å snakke med?

Illustrasjon.

Selv om skolen er stengt, kan det hende at du som elev trenger å prate med noen om ting som er vanskelig.

Skolens sosiallærere Hilde og Ole-Vidar kan treffes på telefonen hver dag kl. mellom 09.00 og 13.00.

Hilde: 482 86 231

Ole-Vidar: 916 96 584