Skolen er stengt til over påske

Illustrasjon

Ordføreren og to byråder arrangerer nettmøte for barn i forbindelse med dagens situasjon. Her kan barna stille spørsmål til de som bestemmer i Oslo. Møtet er i morgen, onsdag kl. 14.00 og strømmes direkte på Oslo kommunes facebookside, fb.com/oslo og på kommunens YouTubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCKIfZXYMSnS0SeZwse9EGEQ.
Mer informasjon om dette finner dere på kommunens facebookside.

 

Selv om skolen er stengt, tilbyr vi tilsyn til elever hvor foreldrene jobber i samfunnskritiske yrker og til særlig sårbare elever. Les mer om  kriteriene her. Ta kontakt med skolen hvis dere kommer inn under en av disse gruppene og ønsker tilsyn. Ring Gunhild (assisterende rektor) på 922 97 327

 

Første uken har vært overveldende for oss alle, både for dere der hjemme og for oss på skolen. Hverdagen er snudd på hodet og vi må tenke kreativt rundt hvordan vi skal nå alle elevene best mulig. For å få til bedre kommunikasjon mellom skole og hjem og lettere følge opp den enkelte elev har vi tatt to grep. Foresatte får utvidet tilgang i Showbie og Team gjøres tilgjengelig for elevene. Showbie vil brukes som før og Teams vil gradvis bli tatt i bruk på de ulike trinnene.

 

Informasjon om Showbie og Microsoft Teams:

 

Showbie

Skolen har nå gitt foresatte tilgang til hjemmeskolemappa i Showbie. Dette for å gjøre det enklere for foreldre å ha oversikt og følge opp skolearbeidet. Foreldre vil kun ha tilgang til mappe med ukeplaner og mappene med skoleoppgaver og gjøremål.

 

Microsoft Teams

Elevene har fått tilgang til programmet/verktøyet Microsoft Teams i sin app portal på iPaden. En del foresatte er kanskje kjent med programmet fra sitt eget yrke, men nå gjøres dette tilgjengelig for elever på 1.-7. trinn som et kommunikasjonsverktøy under hjemmeskoleperioden.

Teams vil bli tatt i bruk gradvis for de ulike trinnene og ikke før etter påske for 1.-4. trinn (om skolen fortsatt er stengt).

 

Teams brukes aktivt på ungdomstrinnet og vi har gode erfaringer med dette derfra.

 

I dette programmet kan elever og lærere kommunisere med hverandre, gjennom ulike samtale funksjoner som chat, lyd eller videosamtale. Dette ser vi kan være fint for å gi elevene vår rask tilbakemelding på ting de lurer på faglig, vi lærere kan også bruke det som en informasjonskanal.

Det er også et sosialt aspekt ved dette som elevene kan ha stort utbytte av i disse hjemmeskole tider. Microsoft Teams gir elevene mulighet til å samtale med hverandre, sånn sett er dette et sosialt medium, og med det kommer muligheter og utfordringer man må være klar over.

Vi som skole har et ansvar for at alle elevene har tilgang til Teams og at informasjon vi gir ut når ut til alle. Skolen har satt opp hver klasse i egne Teams som gjør at våre elever ikke kan kommunisere med andre utenfor klassen. Dette gjør det tryggere for elevene å bruke chatfunksjon, lydsamtale og videosamtale. Det er viktig å merke seg at elevene kan velge selv om de vil ha på kamera i samtaler eller ikke.

Skolen kan se hva som blir skrevet av elevene på hovedveggen (feeden) til gruppa. Denne siden vil læreren enkelt kunne administrere og våke over (i normal arbeidstid), for at det ikke blir postet stygge kommentarer eller spredd upassende innhold. Men elevene kan også starte sine egne samtaler èn til èn, eller lage mindre gruppesamtaler hvor de inviterer klassekompiser inn. I denne funksjonen mister lærerne oversikt over samtaler og får ikke moderert disse. Her vil det derfor være viktig at dere foreldre er med på laget.

Spørsmål som det er viktig å stille seg i denne sammenheng er:

Hvordan kan du forsikre deg om at deg og ditt barn opplever Teams og chat som et positivt verktøy?
Hvordan kan dere sørge for at Teams forblir en inkluderende plattform som fremmer klassemiljøet?
Bør dere ha en begrensing på hvor mye og til hvilke tider barna kan kommunisere på Teams?
Hva slags regler bør man ha i chatten og i videosamtaler?
Dette er spørsmål vi gjerne skulle ha diskutert sammen med elevene før de fikk tilgang, og gjerne øvd på i undervisningen på skolen, men nå rulles dette ut som et støtteverktøy for elevene i denne hjemmeskolesituasjonen vi er i og vi må derfor prøve å løse dette på best mulig sammen. Hjemmet spiller derfor en viktig rolle for at vi skal lykkes godt med dette gode sosiale verktøyet.

 

Vi har troen på at dette kan bli et positivt sosialt tilskudd for elevene våre, men det er viktig at vi innforstått med hva dette er og hvordan vi sammen må følge det opp.

Vi legger ved en link til en enkel veiledning med de viktigste funksjonene i Teams (se skolemelding)

 

Ta kontakt med oss om dere har noen spørsmål.

 

Minner samtidig om at dere finner oppdatert informasjon om korona på helsenorge.no

 

Ønsker alle en fin tirsdag.