Opptak til videregående skole

student

Alle elevene har søkt opptak til VGS og i sommer kommer svarene.

Det er to inntak til VGS: Første inntaksrunde er klar ca. 7. juli og andre inntaksrunde ca. 10. august.

Husk å registrer forhåndssvar så slipper man være redd for å miste plassen om man ikke rekker å svare ja, innen fristen. (Ca. en uke etter svare har kommet)

Viktig informasjon:

Eleven takke ja til det de får tilbud om! ( Ellers kan de miste plassen sin)

Om eleven ikke kom inn på 1. ønsket kan han/hun registrere at man vil stå på venteliste på dette ønsket inne på VIGO.no. Da får de nytt svar 10. august eller bli satt på egen venteliste hos den ønskede VGS.

Møt opp på VGS på det tilbudet du kom inn på uansett! (Ellers mister du plassen)

Har eleven allerede på forhåndssvar, og har kommet inn på førstevalget, trenger han/hun ikke gjøre noe annet enn å møte opp på VGS første skoledag!

For mer info se her: https://www.vilbli.no/nb/nb/no/svar-pa-tilbud-om-plass/a/028770